Torhoutse bibliotheek Gedichtendag 2023 en nieuwe stadsdichter

Met de aanstelling van een stadsdichter wil het Lokaal Bestuur bijdragen aan het cultureel klimaat in Torhout. Daarmee wordt bedoeld dat “onze” stadsdichter (m/v/x) gedichten schrijft, zijn werk naar voor brengt tijdens culturele activiteiten en bij belangrijke gebeurtenissen in de stad.

Zeer van belang is dat “onze” stadsdichter met een eigenzinnige kijk het Torhoutse leven op een originele manier tot bij de Torhoutenaar zal brengen, op zijn minst een boeiende insteek dus.

Er werd geopteerd voor ofwel een inwoner van Torhout of iemand die een nauwe (bewijsbare) band met Torhout heeft, langer dan 15 jaar.

Leesbaarheid, verstaanbaarheid en toegankelijke poëzie waren belangrijke aandachtspunten. Om de twee jaar wordt een nieuwe stadsdichter gekozen. Het reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 oktober 2020.

Eerste stadsdichter Joris Denoo

Joris Denoo werd in een moeilijke periode de eerste stadsdichter van Torhout.

‘Ik beleefde deugd aan de opdracht, ondanks de onverwachte hindernissen: corona, stadskernvernieuwing, putten, afsluitingen, canvassen, omleidingen, opgravingen. Ook in een mensenleven gebeuren soms onverwachte dingen: leven, liefde, dood. Precies dan grijpen we naar gedichten. Een (stads)dichterschap heeft dus zeker zin. Ik wens mijn opvolger alle heil hierin!’ 

In de bundel ‘Torhout levende vers’ kan je genieten van een selectie gedichten geschreven tijdens zijn stadsdichterschap. De bundel is verkrijgbaar via de UiTPas.

Drie kandidaten

Voor de opvolging van Joris werd een oproep gelanceerd via de pers, de website van de stad, sociale media en de andere, klassieke media. De kandidaturen werden uiterlijk op 8 januari 2023 verwacht.

We kregen in totaal drie kandidaten binnen (in alfabetische volgorde): Marc Coulier, Dirk De Bosschere en Korneel Dobbels.

Juryverslag

Op 16 januari 2023 kwam de jury samen om de kandidaturen te bespreken en een beslissing te nemen. De jury bestond uit een afgevaardigde van de beheerraad bib Anna Crevits, die recent de dichtbundel ‘Vlokken vallen samen’ publiceerde, vanuit de cultuurraad Sylke Vanrietvelde, extern jurylid Bert Deceuninck docent Nederlands aan Vives en onze eerste stadsdichter Joris Denoo. De voorzitter van de jury was Greta Naert, bibliothecaris. Ze baseerden zich op de vier anoniem gemaakte gedichten die elke deelnemer instuurde. Na een grondige en geanimeerde discussie werd een laureaat aangeduid.

Het juryverslag luidt als volgt:

‘Met een gevarieerde inzending bewijst de winnaar dat hij het per definitie hoogstpersoonlijke karakter van gedichten kan overstijgen en dit omsmeden tot stadsgedichten die voor iedereen een betekenis kunnen hebben.
Ritmisch en stilistisch zit een en ander goed in elkaar. Waar er rijm is, is dat functioneel en zinvol, zelfs aangenaam in combinatie met de ritmische zegging.
Blijkbaar kan deze dichter ook een jonger publiek aanspreken, zo bewijst een van zijn ingezonden gedichten. Dat is ook belangrijk.
Verrassend was ook zijn ultra-korte tekst over een internationaal actueel thema, dat iedereen raakt.
Dit alles gaf deze dichter de nodige voorsprong op de andere inzendingen, waarover de jury ook uitgebreid en ernstig oordeelde.’

Torhout vindt hierbij een waardige Tweede Stadsdichter. We wensen hem na een periode van corona, stadskernvernieuwing, wegenwerken, afsluitingen, putten en opgravingen een mooie tweejarige ambtstermijn.

De laureaat: Marc Coulier

“Sinds 1978 woon en werk ik in Torhout en fiets veel door de stad en de streek. Als dichter ben ik niet bekend. Ik ben een witte raaf die graag met woorden speelt. Ik laat mij leiden door emoties en indrukken van gebeurtenissen en mijn werk ontwikkelt zich organisch. Ik streef ernaar om poëzie te schrijven die leesbaar is en toch wat diepte biedt. Ik hou van poëzie die binnen een totaalconcept wordt gebracht. Ik geniet ook van haiku’s schrijven…’

Schepen Lieselotte Denolf: ‘We bedanken onze eerste stadsdichter Joris Denoo heel hartelijk voor het enthousiasme en voor de schitterende gedichten die hij voor onze geliefde stad Torhout maakte.  De nieuwe stadsdichter Marc Coulier maakte bij de jury indruk met de ingezonden gedichten.  We wensen Marc Coulier proficiat en kijken nieuwsgierig uit naar verdere creatieve schrijfsels over Torhout.’