Torhouts charter ‘ Generatie Rookvrij ‘

Elke week beginnen in België honderden jongeren te roken. Aan de basis hiervan ligt een simpele logica: zien roken, doet roken. Torhout wil haar toekomstige jongeren beschermen tegen tabaksverslaving en ondertekende daarom het charter van Generatie Rookvrij.

Generatie Rookvrij is een brede beweging van organisaties en burgers die ijveren voor een samenleving waar zo min mogelijk verleiding is voor kinderen en jongeren om te beginnen met roken. Door het rookvrij maken van omgevingen waar kinderen en jongeren vaak komen, willen ze kinderen rookvrij laten opgroeien.

Rookvrij Torhout

Torhout wil jongeren weerbaarder maken om niet te beginnen met roken.

“Als Generatie Rookvrij zich verder verspreid, zal voor de volgende generatie niet roken de nieuwe norm zijn. Daarom willen we stapsgewijs stadsaccommodaties waar kinderen en jongeren vaak komen rookvrij maken”, zegt schepen van Volksgezondheid en Sport Rita Dewulf. “We starten met de Kinderboerderij, omdat hier wekelijks veel kinderen komen. Na de Kinderboerderij zijn de sportterreinen aan de beurt”.

Rookvrije Kinderboerderij

Torhout zet een eerste stap richting het opgroeien van kinderen en jongeren door het rookvrij maken van Kinderboerderij d’Oude Smelterij.

“Aan de hand van borden met quotes als ‘Hier speel ik rookvrij’, ‘Hier leer ik rookvrij’ en ‘Hier geniet ik rookvrij’ willen we bezoekers sensibiliseren om niet te roken op de kinderboerderij”, zegt Hans Blomme, schepen van Landbouw en Kinderboerderij. “Want zien roken, doet roken”.

Er is een rookzone gebouwd om uit het zicht van kinderen en jongeren te roken. Daarin hangt de uitleg en het doel van Generatie Rookvrij en de voordelen van stoppen met roken.

“Het is niet de bedoeling dat we mensen verbieden om te roken, we vragen hen enkel om dit niet in het bijzijn van kinderen en jongeren te doen”, zegt coördinator van de Kinderboerderij Veerle Callebert.

Bellen blazen tegen rook

Om de rookvrije Kinderboerderij officieel te openen, hebben tientallen kinderen bellen geblazen onder het motto ‘Ik blaas liever bellen dan rook’, naar de ludieke actie die Generatie Rookvrij elk jaar organiseert op 31 mei, de Werelddag zonder Tabak.