Torhout zoekt nieuwe bestemming voor villa ‘s Gravenwinkel


Het Lokaal Bestuur Torhout kocht het domein ‘s Gravenwinkel begin dit jaar aan. Ondertussen werd de prachtige tuin opengezet voor het publiek en werd er reeds een voorlopige doorgang gemaakt tussen de tuin en het park de Brouckere. Nu gaat het lokaal bestuur op zoek naar een invulling voor de villa die leeg staat. Het lokaal bestuur zoekt een investeerder die het pand in erfpacht neemt, de renovatie bekostigt en het monument nieuw leven in blaast door het een gepaste functie te geven.

Aangezien het gebouw en de tuin beschermd zijn als monument, ging het lokaal bestuur in gesprek met het Agentschap Onroerend Erfgoed. “Uit ervaring weten zij dat het niet eenvoudig is om zomaar een investeerder te vinden voor een dergelijk pand. Er zijn immers heel wat randvoorwaarden en onzekerheden”, aldus schepen van stadsplanning Lieselotte Denolf. “Een degelijk vooronderzoek is dus nodig om kandidaat-investeerders aan te trekken. Om het meteen professioneel aan te pakken, gaan we voor een herbestemmingsonderzoek, waarvoor we subsidies kunnen krijgen van erfgoed.”

De gemeenteraad besliste op 20 december om dit herbestemmingsonderzoek, want zo heet zo’n studie, op te starten door op zoek te gaan naar een bureau dat gespecialiseerd is in dergelijke onderzoeken.

Dat bureau wordt in het voorjaar van 2022 aangesteld en zal eerst een bouwhistorisch onderzoek van het pand uitvoeren. Op die manier wordt duidelijk welke mogelijkheden er bouwtechnisch zijn. Aan de hand daarvan worden een aantal ontwikkelingsscenario’s voor nieuwe bestemmingen uitgewerkt voor het erfgoedpand. Zo kan een kandidaat-ondernemer op basis van een degelijk onderbouwd dossier de keuze kan maken om het pand op een duurzame wijze te restaureren en er een nieuwe functie aan kan geven. Het uiteindelijke doel van de hele studie: een erfpachthouder vinden die het gebouw een nieuwe functie geeft met een maatschappelijke meerwaarde.

Het lokaal bestuur baseerde zich voor het bestek van de studie op de richtlijnen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op die manier komt de studie in aanmerking voor een subsidie vanuit het Agentschap voor maximum 80% van de kostprijs.