Torhout : wat denk jij over ons verkeer?

Geen gemakkelijke vraag, dat weten we. En toch hebben we er allemaal onze mening over.

Moeten we onze auto vaker aan de kant laten staan? En wat denk je van het vrachtverkeer door steden en dorpen? Kan dat anders en beter? Zijn jouw woon- en werkplek goed bereikbaar of zie je verbeterpunten? Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Wat houdt je tegen om dit te doen? En hoe zou jij het aantal verkeersdoden tot nul herleiden?

Vervoerregio Roeselare

In 2018 besliste de Vlaamse overheid om gemeentebesturen zelf meer inspraak te geven rond hoe ze hun mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer niet stopt aan de grens van een stad of gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in vijftien vervoerregio’s. In deze vervoerregio’s werken de Vlaamse overheid en meerdere steden en gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

Vervoerregio Roeselare, waar Torhout deel van uitmaakt, is één van deze regio’s.

De Vervoerregio Roeselare heeft lang nagedacht over wat essentieel is voor het verkeer van de toekomst. Hiervoor kwamen we uit bij acht trefwoorden: anders, vlot, nabij, veilig, leefbaar, groen, sociaal en slim.

Maar hoe kunnen we deze trefwoorden in de praktijk omzetten? Wat moet er veranderen en wat is goed en behouden we dus best zoals het is?

Daarvoor hebben we jouw mening nodig! Met jouw antwoorden gaat de Vervoerregio Roeselare verder aan de slag om zo tot een goed mobiliteitsplan te komen waar zo veel mogelijk mensen achter staan.

“Hoe zie jij jouw mobiliteit? Verkies je een deelwagen als alternatief voor jouw auto? Of gaat je voorkeur naar vlot en toegankelijk openbaar vervoer? Al aan elektrische deelfietsen in een mobipunt gedacht? Veel vragen waar we allemaal écht wel eens moeten bij stilstaan en over nadenken. Onze mobiliteit is jouw mobiliteit, laat je stem horen en vul de enquête in!” roept Elsie Desmet, schepen van mobiliteit, op.

Denk je met ons mee?

Vul de enquête in via https://nl.research.net/r/VVR_Roeselare_burgerbevraging.

Je hebt tijd tot maandag 31 augustus om de enquête in te vullen.