Torhout : voorstelling college van burgemeester en schepenen Bevoegdheden vanaf 01.01.2019

Nieuwe bevoegdheden zijn Smart City (Joost Cuvelier), Dierenwelzijn (Elsie Desmet), wijkverfraaiing (Hans Blomme) en vrijwilligersbeleid (Lieselotte Denolf). Zoals reeds geweten zijn er deze legislatuur ook 2 schepenwissels gepland. Op 01.01.2023 wordt Ine Debruyne schepen en op 01.07.2023 Annick Vanderspurt.

 

Kristof Audenaert – Burgemeester

 

 • Algemeen beleid
 • Veiligheid
 • Lokale economie
 • Burgerzaken
 • Feestelijkheden

 

Lieselotte Denolf – 1e schepen

 

 • Cultuur en musea
 • Stadsplanning
 • Jeugd
 • Informatie, participatie en dienstverlening
 • Erediensten
 • Vrijwilligerswerking
 • Onderwijs (vanaf 01.01.2023)

 

Paul Dieryckx – 2e schepen (wordt op 01.01.2023 opgevolgd door Ine Debruyne)

 • Personeel
 • Sociale zaken
 • Gelijkekansenbeleid
 • Sociale tewerkstelling
 • Woonbeleid

 

 

 

 

Elsie Desmet – 3e schepen

 

 • Mobiliteit
 • Leefmilieu en dierenwelzijn
 • Natuur en groen
 • Noord-Zuidbeleid
 • Begraafplaatsen
 • Toerisme

Hans Blomme – 4e schepen

 

 • Openbare werken
 • Stadspatrimonium
 • Waterbeleid
 • Land- en tuinbouw
 • Wijkverfraaiing

 

Rita Dewulf – 5e schepen (wordt op 01.07.2023 opgevolgd door Annick Vanderspurt)

 • Kinderopvang
 • Omgevingsvergunningen
 • Volksgezondheid
 • Senioren
 • Sport
 • Brandweer

 

Annick Vanderspurt (vanaf 01.07.2023)

 

 • Senioren
 • Kinderopvang
 • Brandweer
 • Feestelijkheden
 • Volksgezondheid

 

Joost Cuvelier – voorzitter bijzonder comité sociale dienst

 

 • Financiën
 • Bijzonder comité sociale dienst
 • Ouderen – en thuiszorg (inclusief Woonzorgcentrum)
 • Smart City
 • Markten
 • Sport (vanaf 01.07.2023)
 • Onderwijs (tem 31.12.2022)

 

Hilde Crevits – voorzitter van de gemeenteraad