Torhout, veilig terug naar school op 1 september !

Schepen van mobiliteit Elsie Desmet : vanaf september komt het fietsverkeer naar en rond de schoolomgeving weer op gang. Alle schoolomgevingen in België zijn een ‘zone 30’ met als doel de verkeersveiligheid te verhogen van kinderen op weg naar school. In Torhout zetten we daarnaast in op fietsstraten en voorzien we elke morgen een gemachtigde opzichter aan de schoolpoort die instaat voor de veiligheid van de schoolkinderen.

Torhoutse fietsstraten
Naast een gewone zone 30 in schoolomgevingen hebben we in Torhout 2 fietsstraten:
in de St.-Jozefstraat
in het gedeelte Zwevezelestraat tussen de Kievitstraat en de Schavelarestraat.

Na een proefperiode van ongeveer een jaar heeft de vrije basisschool Wijnendale en het Lokaal Bestuur Torhout beslist om definitief een ‘schoolstraat’ in te voeren in de Kloosterstraat in het gedeelte P. Moncareystraat en de C. Meysmanstraat.

In de Kloosterstraat zal de schoolstraat van toepassing zijn van:
8u15 tot 8u45 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
15u45 tot 16u15 op maandag, dinsdag, donderdag
11u30 tot 12u00 op woensdag
14u45 tot 15u15 op vrijdag

En de straat wordt op die momenten ook fysiek afgesloten met een slagboom.

Een schoolstraat wordt aangegeven met een verkeersbord C3 en onderbord ‘schoolstraat’. In een fietsstraat mogen fietsers de helft van de rechterzijde van de rijbaan gebruiken. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat maar mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid in een fietsstraat bedraagt nooit meer dan 30 kilometer per uur.

Gemachtigde opzichters
Door de steeds toenemende verkeersdrukte wordt de nood aan een verkeersveilige schoolomgeving en schoolroute steeds hoger. De gemachtigde opzichters spelen hierin een cruciale rol. Aan heel veel schoolpoorten voorziet het Lokaal Bestuur Torhout dan ook elke morgen een gemachtigde opzichter die instaat voor de veiligheid.

De gemachtigde opzichter kan het verkeer stilleggen om kinderen, scholieren of andere personen te laten oversteken. De weggebruikers moeten zijn of haar aanwijzingen opvolgen. Om het verkeer stil te leggen, maakt de gemachtigde opzichter gebruik van een verbodsbordje.

Wie kan gemachtigde opzichter worden?
Iedereen die ouder is dan 18 jaar komt in aanmerking. Interesse om gemachtigde opzichter te worden? Stel je dan snel kandidaat via het Vrijwilligersloket (Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout, 050 22 12 33 of vrijwilligers@torhout.be)

Hoe fiets ik veilig? Elf vragen over fietsen beantwoord:

Mag je met 2 naast elkaar fietsen? Ja, behalve wanneer kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moet je achter elkaar rijden als een achteropkomend voertuig nadert.

Mag iemand achterop zitten op de fiets? Je mag iemand meenemen als je fiets beschikt over een zitplaats (bv. fietszitje of aanhangwagen). Amazonezit is verboden.

Mag je telefoneren terwijl je fietst? Neen, je mag je gsm niet gebruiken tijdens het fietsen, enkel als je stilstaat.

Aan welke kant van de rijbaan moet je fietsen als er geen fietspad is? Blijf zo dicht mogelijk aan de rechterrand van de rijbaan.

Moet ik mij als fietser aan een bepaalde snelheid houden? Houd je aan de maximumsnelheid opgelegd door de verkeerssignalisatie. Pas je snelheid aan afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden, de aanwezigheid van andere weggebruikers …

Mag mijn kindje van 6 jaar op het voetpad fietsen? Fietsers jonger dan 9 jaar mogen de voetpaden en verhoogde bermen volgen, als de diameter van hun wielen niet groter is dan 50 cm.

Wat als je kind nog te klein is om zelf te fietsen? Vervoer je kind in een fietskar of fietszitje.

Waarom best een fietshelm dragen? Een fietshelm vermindert het risico op ernstige hoofdletsels bij een ongeval met meer dan 40%, en op hersenletsel met meer dan 50%. Met de actie ‘Helm Op Fluo Top’ stimuleren de basisscholen kinderen om een fietshelm en een fluohesje te dragen in het verkeer. In Torhout bezoekt de jeugddienst alle kinderen van het eerste leerjaar en krijgen ze bij het begin van het nieuwe schooljaar een fluogadget.

Waarom is het dragen van een fluohesje zo belangrijk? Fluohesjes met reflecterende stroken zorgen ervoor dat kinderen in het donker tot op 150 meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met donkere kleren reikt de zichtbaarheid maar tot 20 meter, met lichte kleren tot 50 meter.

Kan je kind al zelf naar school fietsen? Verken de route dan (meermaals) samen op voorhand en bespreek de gevaarlijke punten. Maak precieze afspraken: hier altijd stoppen, daar oversteken …

Moet je volgens de verzekering steeds de kortste fietsweg nemen? Neen, kies altijd voor de veiligste weg. De schoolverzekering verzekert ‘het normale traject’ tussen thuis en school. Dat hoeft dus niet de kortste weg te zijn.

Maak gebruik van de schoolfietsroutekaart
Op zoek naar een veilige fietsroute om naar school te fietsen? Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen fietsroutes naar jouw school, met vermelding van de aandachtspunten. De
schoolfietsroutes zijn volledig digitaal raadpleegbaar, maar je kunt je traject ook afdrukken.

Meer info
“Straks is het 1 september. Duizenden kinderen, jongeren en leerkrachten zullen opnieuw dagelijks door de schoolpoort stappen van een van de vele scholen die onze stad rijk is. Als je weet dat bijna de helft van de ongevallen met kinderen en jongeren gebeurt op weg van en naar school willen we dan ook bij de start van het nieuwe schooljaar extra aandacht vragen voor de veiligheid van onze kinderen en jongeren. Het Lokaal Bestuur investeert volop in veilige schoolomgevingen! Schoolstraten, fietsstraten, gemachtigde opzichters, schoolfietsroutekaarten … Maar ook jullie kunnen jullie steentje bijdragen! Draag een fluojas zodat je gezien wordt, fiets niet zonder fietshelm, automobilist rij traag, klik de kinderen op een veilige manier vast in de auto en vertrek op tijd zodat je jouw auto veilig kan parkeren en het laatste stukje tot aan de schoolpoort kan wandelen. We wensen iedereen alvast een veilig en fijn nieuw schooljaar toe!”, vertelt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.