Torhout : reglement gemeentelijke parkeerkaart

Het Lokaal Bestuur Torhout zet al enkele jaren sterk in op digitalisering. Ook binnen het parkeerbeleid en de parkeercontroles wil het lokaal bestuur, samen met het parkeerbedrijf Indigo/Streeteo, op deze digitale trein stappen. Dit doen we in de vorm van digitale bewonerskaarten.

Digitale bewonerskaarten vanaf april

Op dit moment kunnen bewoners uit de betalende, blauwe of bewonerszones een bewonerskaart aanvragen. Dit is beperkt tot één kaart per adres. Per kaart kunnen er wel meerdere nummerplaten opgenomen worden.

Tot en met 31 maart 2021 worden de bewonerskaarten nog op papier afgeleverd. Vanaf 1 april 2021 worden nieuwe bewonerskaarten of kaarten die vernieuwd worden volledig gedigitaliseerd.

Aan deze digitale bewonerskaarten kan er slechts één nummerplaat per kaart gekoppeld worden. Omdat we weten dat er bewonerskaarten met meerdere nummerplaten zijn, maken we het mogelijk om, met de invoering van de digitale bewonerskaart, twee bewonerskaarten per adres aan te vragen. De kostprijs voor de eerste bewonerskaart wordt 24 euro (of 2 euro per maand), de kostprijs voor de tweede bewonerskaart zal 175 euro bedragen.

De aanvraag van de nieuwe, digitale bewonerskaart zal vanaf april verlopen via het parkeerbedrijf Indigo/Streeteo en niet langer via de dienst ruimte van het lokaal bestuur. Op deze manier beschikt het parkeerbedrijf meteen over alle juiste gegevens en kan de volledige procedure door hen verder afgehandeld worden.

Een bewonerskaart aanvragen bij Indigo/Streeteo kan op drie manieren:
Via de website https://be.streeteo.com/nl/ParkingCards/TOOW (via de It’s me app of een eID-lezer).
Via mail: parkeren.torhout.be@streeteo.com.
In de Streeteo-shop (Hendrik Serruyslaan 38 – 8400 Oostende).

Bij je aanvraag zul je steeds volgende documenten nodig hebben:
Je identiteitskaart.
Het inschrijvingsbewijs van je wagen.
Als je geen eigenaar bent van de wagen, dan leg je één van volgende documenten voor:
Een verzekeringsattest waaruit blijkt dat je medebestuurder bent.
Een attest van de werkgever waaruit blijkt dat je permanent over de bedrijfswagen beschikt.
Een attest van de leasemaatschappij.

Na 31 maart 2021 zullen bewoners waarvan hun bewonerskaart vervalt stelselmatig een brief krijgen van Indigo/Streeteo met een betalingsuitnodiging voor de nieuwe kaart. Na betaling worden de gegevens opgenomen in hun systeem. Bij controle ziet de parkeerwachter meteen dat de wagen beschikt over een bewonerskaart en dus beschikt over een geldig parkeerbewijs.

Parkeerkaarten voor medici zullen voorlopig nog op papier afgeleverd worden door het lokaal bestuur. Ook hier worden ter voorbereiding van de digitalisering een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zal de kostprijs voor een parkeerkaart voor medici vanaf april 2021 24 euro per kaart bedragen (of 2 euro per maand). Per kaart kan er telkens één nummerplaat gekoppeld worden. Meerdere nummerplaten per kaart zullen dus niet meer mogelijk zijn.

Aannemerskaarten moeten ook nog steeds aangevraagd worden bij de dienst ruimte. Deze kaarten ondergaan geen wijzigingen.

Omdat we met het lokaal bestuur de kaart van duurzame mobiliteit willen trekken, worden parkeerkaarten voor deelvoertuigen gratis en ook digitaal aangeboden.

Parkeerbeleid afstemmen op stadskernvernieuwing

Naast de digitale bewonerskaart wil het lokaal bestuur ook proactief nadenken over het parkeerbeleid in het kader van de stadskernvernieuwing.

De nieuwe, digitale bewonerskaarten zullen daarom niet langer toegewezen worden aan een bepaalde zone. Beschik je over een digitale bewonerskaart? Dan zal je in alle blauwe en betalende zones kunnen parkeren waar bewoners- en parkeerkaarten toegelaten zijn.

Hiermee spelen we in op locaties waar de werken voor de stadskernvernieuwing plaatsvinden en waar bewoners dus zullen moeten uitwijken naar andere parkeerzones. Daarnaast worden de parkeermogelijkheden voor heel wat burgers zo uitgebreid en wordt de kans op een retributie door het parkeren in een foute zone weggewerkt. Door de digitale bewonerskaarten vervalt ook de kans op een retributie voor bijvoorbeeld het vergeten te leggen van de kaart, een verschoven of weggewaaide kaart,…

Geleidelijke overstap naar aanbod van verschillende parkeerregimes

Met deze eerste wijziging in het parkeerbeleid wil het lokaal bestuur groeien naar een gedragen en nieuw parkeerbeleid. In dit nieuwe parkeerbeleid willen we een mix creëren van grote gratis randparkings en dichter gelegen blauwe zone parkings. Deze gratis parkings en blauwe zones zullen uitgebreid worden met Shop & Go-parkeerplaatsen (waar er gratis kort geparkeerd kan worden) op strategische plaatsen.

Het is de bedoeling om meer dan 50 Shop & Go-parkeerplaatsen uit te rollen in ons centrum. Op deze plaatsen zal er zonder schijf, ticket of parkeeractie voor een half uur volledig gratis geparkeerd kunnen worden. Aangezien deze parkeerplaatsen dienen om de parkeercirculatie te stimuleren is het logisch dat deze plaatsen niet gebruikt kunnen worden door houders van bewoners-, parkeer- of mindervalidekaarten, tenzij voor de toegelaten duur van 30 minuten. Het is de bedoeling dat het betalend parkeren na het uitvoeren van de stadskernvernieuwing volledig zal verdwijnen.

In een eerste proefproject tijdens de werken willen we de zones van de bewonerskaarten afschaffen om, na de realisatie van de volledige werken (voorjaar 2023), een duidelijke kijk te hebben op het parkeergedrag van de bewoners.

Op parking Pollet in de Hofstraat worden vanaf 1 april 2021 bewonerskaarten toegelaten. Dit tot het einde van de werken in het kader van de stadskernvernieuwing. Daarna volgt een evaluatieperiode en een definitieve beslissing over het al dan niet permanent toestaan van bewonerskaarten op parking Pollet. Deze centraal gelegen centrumparking wordt sinds kort gebruikt als blauwe zone en wordt binnenkort ook heraangelegd. Na de heraanleg biedt de parking een 80-tal mooi afgebakende parkeerplaatsen in het centrum en een overdekte fietsstalling.

Met deze eerste digitale stap en de intentie om het parkeerbeleid volledig om te vormen naar blauwe zone, wil het Lokaal Bestuur Torhout het parkeren in de stad vereenvoudigen en de stad leefbaarder maken voor bewoners, bezoekers en handelaars.

“We willen ons parkeeraanbod optimaliseren. Een eerste fase kadert binnen de stadskernvernieuwing, een tweede fase volgt met de beëindiging van deze werken. Met dit nieuw parkeerbeleid willen we het parkeeraanbod in het centrum van onze stad evenwichtiger verdelen, de parkeerdruk verminderen en ons centrum vlot bereikbaar houden voor iedereen”, zegt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.

Meer info over de digitale bewonerskaarten vind je op www.torhout.be/bewonerskaart.
Op www.torhout.be/gemeentelijke-parkeerkaarten vind je alle info over de parkeerkaarten die het lokaal bestuur voorziet.