Torhout : ‘ Mogelijke erkenning door het rampenfonds ‘

Zondag 10 maart 2019 trok een hevige storm over Torhout. Minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of dit stormweer erkend kan worden als algemene ramp.

Verspreid over het grondgebied van Torhout werden verschillende schadegevallen vastgesteld. Wij raden de inwoners die schade hebben geleden in eerste instantie aan om contact op te nemen met hun verzekeraar. De verzekeringsmaatschappijen staan via de brandverzekering in voor de dekking van de gewone schadegevallen aan woningen en inboedel.

Eventuele tussenkomst rampenfonds
Er zullen echter ook schadegevallen zijn die niet gedekt worden door de verzekering. Voor deze gevallen kan het rampenfonds eventueel tussenkomen. Het Lokaal Bestuur Torhout verzamelt alle info over alle schadegevallen om een dossier samen te stellen om evt. erkenning via het rampenfonds van de Vlaamse overheid te bekomen. Na deze erkenning kan er dan een tussenkomst gevraagd worden aan de Vlaamse overheid. Voor een latere vergoeding van de schade is het alvast belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen (foto’s, attesten, facturen, kostenramingen,…). Neem vooral zoveel mogelijk foto’s zodat ook na het herstel nog duidelijk is wat de schade was. Let op, deze informatie is enkel van toepassing indien de storm erkend wordt door de Vlaamse overheid als ramp.

Melding schade
Schade die is veroorzaakt door de storm op 10 maart 2019 kan worden gemeld bij de dienst burgerzaken tot 10 april, bij voorkeur via burgerzaken@torhout.be of via telefoon 050 22 11 25.