Torhout : maatregelen Coronavirus, update 13 maart 2020

In de strijd tegen het Covid-19 virus (corona), leggen de Vlaamse en Federale overheid enkele maatregelen op. Wij volgen het advies van de Vlaamse en Federale overheid verder op en bij wijzigingen worden de genomen maatregelen bijgestuurd en aangepast. Na bespreking in het college en besluit van de burgemeester zijn onderstaande richtlijnen van kracht vanaf vrijdag 13 maart 2020.

Algemene dienstverlening

Het Lokaal Bestuur Torhout doet haar uiterste best om in al haar diensten continuïteit te verzekeren.

We vragen om deze volgorde te respecteren:

Niet-dringende zaken stel je uit
Maak gebruik van het digitaal loket indien mogelijk
Alle diensten zijn telefonisch bereikbaar
Kom in uiterste nood naar het loket en volg de instructies ter plaatse

Alle diensten blijven telefonisch bereikbaar tijdens de gewone openingsuren.

Volgende diensten zijn volledig gesloten van vrijdag 13/03 tot en met 3/04 voor bezoekers.

sportdienst, sportterreinen en -accommodatie
zwembad
cultuurcentrum de Brouckere
bibliotheek
musea
kinderboerderij: volledige site (burelen, cafetaria en terrein)
vrijetijdshuis
kunstacademie: alle lessen worden opgeschort tem 4/04
Dagverzorgingscentrum De Oase (tot 15 april)
Woonzorgcentrum Sint-Augustinus (tot 15 april)
OC Centrum
uitleendienst

Volgende diensten zijn beperkt in dienstverlening

MMC (Minder Mobielen Centrale) doet de hoogstnoodzakelijke verplaatsingen.
Externe poetsdienst


Evenementen

Alle evenementen georganiseerd door het Lokaal Bestuur Torhout worden geschrapt tot en met het einde van de paasvakantie (tot en met 19 april).

Jeugd

Alle lokalen in Sperregem blijven gesloten
Er mogen geen activiteiten doorgaan.

Lokale Economie

Horecazaken moeten hun deuren sluiten.
Levensmiddelenwinkels, apothekers en dierenvoedingswinkels blijven open in de week en in het weekend.
Alle andere winkels sluiten in het weekend.
De lenteshopping van 14 en 15 maart is bijgevolg afgelast.
De markten gaan door, zowel in het weekend als tijdens de week. Er wordt ingezet op de maximale vermijding van grote concentraties mensen. Tijdens het weekend mogen er op de markt enkel voedingswaren (mens en dier) verkocht worden.

Netheid in de straat

Het afval wordt verder opgehaald: gebruik hiervoor de nieuwe huisvuilzakken indien je geen stickers hebt. De oude zakken met sticker blijven geldig tot 1 januari 2021.
Het recyclagepark blijft open, maar de toegang wordt beperkt zodat niet teveel bezoekers zich tegelijkertijd op het domein bevinden.

Extra maatregelen voor de bescherming van ouderen tegen coronavirus

Het Agentschap Zorg en Gezondheid legt een algemeen bezoekersverbod op. Deze regel wordt strikt toegepast om onze bewoners maximaal te beschermen en besmetting binnen ons woonzorgcentrum te voorkomen.
Voor de familieleden / contactpersonen die instaan voor de was van hun familielid is een praktische oplossing uitgewerkt en gecommuniceerd.
We zijn ons ten volle bewust dat deze maatregelen een grote impact hebben op het leven van onze bewoners en hun familie. U kan er op rekenen dat ons zorg- en animatieteam instaat voor het best mogelijke leefklimaat onder deze omstandigheden.
De maatregelen zijn geldig tot tegenbericht van het Agentschap Zorg en Gezondheid, indien nodig kunnen deze uiteraard steeds bijgestuurd worden.
Bij verdere vragen kan je steeds bij ons terecht.
Je bereikt ons het best via 050 22 12 22 of woonzorgcentrum@torhout.be.
Het Dagverzorgingscentrum is vanaf maandag 16.03 gesloten. De coördinator heeft alle gebruikers / familieleden telefonisch gecontacteerd

Info

Vermits het om een federale fase gaat, ligt de lead van de communicatie voor de burger bij de nationale overheid.
Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689
  • Voor vragen over economie : 0800/120.33

De referentiewebsite voor informatie over Corona blijft www.info-coronavirus.be Op de website van de provincie West-Vlaanderen www.west-vlaanderen.be/crisiswvl vind je antwoorden op specifieke vragen van West-Vlaamse burgers.

Naast dicht contact vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om de basishygiënemaatregelen nauwgezet in acht te nemen. Deze blijven onder andere :

  • Je handen wassen met zeep
  • Papieren zakdoeken gebruiken en meteen weggooien
  • Hoesten en niezen in je elleboog

Raadpleeg je huisarts telefonisch bij de minste twijfel. Enkel zo kan iedereen zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Oproep

Vrijwilligers zijn steeds welkom om de dienstverlening binnen het Lokaal Bestuur mee te garanderen. Mail naar vrijwilligers@torhout.be

Alle vragen? Mail naar info@torhout.be

Meer info:

Steven Lambotte Noodplanningcoördinator
noodplanning@torhout.be 050 23 09 67