Torhout : het eerste coöperatieve groene stroomproject dat gerealiseerd werd aan de bibliotheek, in combinatie met elektrische deelmobiliteit.

Schepen van mobiliteit Elsie Desmet : voor het lokaal klimaatproject “Coöperatieve groene stroom en elektrische deelmobiliteit” kreeg het Lokaal Bestuur Torhout subsidies van de provincie West-Vlaanderen. Samen met de coöperatieve CoopStroom heeft de stad een eerste deelproject hiervan gerealiseerd aan de bibliotheek.

Al enige tijd zijn de elektrische deelwagens van CoopStroom terug te vinden in het Torhoutse straatbeeld. Deze voertuigen worden momenteel opgeladen aan publieke laadpunten aan het stadskantoor en aan het station. De elektrische deelmobiliteit is één deeltje van het project maar daarnaast is het de bedoeling om (coöperatieve) zonnepaneelinstallaties te installeren op daken van openbare gebouwen waaraan deze elektrische voertuigen gekoppeld worden.

Een eerste deelproject is nu afgerond. Hierbinnen werd een zonnepaneelinstallatie geplaatst op het dak van de bibliotheek en werd een elektrische laadpaal van CoopStroom op de parking van de bib voorzien. Deze paal zal gebruikt worden om één van de Renault Zoë’s op te laden. Momenteel wordt er ook onderzoek gevoerd om deze paal publiek te maken zodat ook andere elektrische voertuigen hier kunnen opladen.

In het voorjaar van 2021 wordt een tweede deelproject opgestart waarbij zonnepanelen geplaatst worden op het dak van de gebouwen van de Kinderboerderij.

Op het dak van het stadskantoor in de Aartrijkestraat zal door het lokaal bestuur een zonnepaneelinstallatie geplaatst worden van 70 kWp. Bij deze installatie zal eveneens een laadpaal geplaatst worden van CoopStroom die kan gebruikt worden om Helios, de Renault Kangoo van CoopStroom, op te laden. Deze laadpaal zal publiek toegankelijk zijn voor het opladen van andere elektrische voertuigen.

Het derde voertuig van Coopstroom, een Renault Zoë, blijft beschikbaar aan het station van Torhout en wordt geladen aan de publieke laadpaal van Allego.

Het doel van dit klimaatproject is een daling van de jaarlijkse CO2 uitstoot met 87,1 ton.

Deze deelwagens worden enerzijds ingezet als dienstwagens voor het lokaal bestuur en anderzijds ter beschikking gesteld als elektrische deelwagens voor de burgers van Torhout (en ruimer) die zich inschrijven als coöperant.

Door het inzetten van elektrische voertuigen die zowel door het lokaal bestuur, als de burger gebruikt kunnen worden willen we bijdragen tot een betere mobiliteit (minder auto’s op de weg), stimuleren we de burger om deel te nemen aan het project en creëren we zo ook een grotere betrokkenheid en draagvlak. Bovendien vervult het project een voorbeeldfunctie door een combinatie van duurzame energie en duurzame mobiliteit, wat ook andere steden, gemeenten en overheden in West-Vlaanderen kan inspireren.

We kiezen voor een grote lokale betrokkenheid met de burgers van Torhout door de mogelijkheid te geven te participeren in het project. Dit kan door de structurele samenwerking met CoopStroom, de energiecoöperatie, waarmee een intensief samenwerkingsverband werd aangegaan.

Elektrische deelwagen gebruiken? Ontdek meer via onze online infosessie

Wil je meer informatie over dit project, over CoopStroom en de deelwagens? Op donderdag 14 januari 2021 om 20 uur organiseren we een online infosessie hierover. De infosessie kan je volgen via deze link.

“Het behalen van de klimaatdoelstellingen en het sensibiliseren van de burger op het vlak van hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit staan hier voorop. De burgers van Torhout zijn via de coöperatie eigenaar van de zonnepanelen én de deelwagens. Zij leveren stroom aan de gebouwen van het lokaal bestuur en delen de wagens als burgers onder elkaar en met de medewerkers van de stad die de deelwagens als dienstvoertuig kunnen gebruiken”, vertelt schepen van mobiliteit Elsie Desmet.

DE ONLINE INFOSESSIE ROND ELELTRISCHE DEELWAGENS
Ontdek meer via onze online infosessie
Heb je slechts af en toe een auto nodig? Twijfel je om een tweede wagen aan te kopen? Dan is een deelwagen zeker iets voor jou!

Samen met CoopStroom cvba en de provincie West-Vlaanderen stelt het lokaal bestuur drie elektrische deelwagens ter beschikking in het centrum van Torhout.

Om meer te weten te komen over de elektrische deelwagens organiseren we, samen met CoopStroom, een online infosessie op donderdag 14 januari van 20 tot 21 uur.

Deelnemen aan de online infosessie is volledig vrijblijvend. Inschrijven is niet verplicht.

De infosessie is live te volgen via https://coopstroom.webinargeek.com/webinar-elektrisch-autodelen-torhout-1/join/f7ryeekn.

“Het lokaal bestuur zet volop in op duurzame mobiliteit. Onze deelwagens zijn daar een aspect van. Deelmobiliteit draagt niet alleen bij aan een beter leefmilieu, het is ook goed voor jouw portemonnee. Misschien twijfel je nog of weet je niet goed hoe dit precies in zijn werk gaat. Neem dan zéker deel aan deze infosessie en stel jouw vragen”, vertelt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit en leefmilieu.

Meer info over de deelwagens van CoopStroom vind je terug op www.torhout.be/autodelen-coopstroom.