Torhout heeft aandacht aan preventie van dikkedarmkanker

In samenwerking met Logo Brugge-Oostende schenkt het Lokaal Bestuur Torhout tijdens de maand maart bijzondere aandacht aan de preventie van dikkedarmkanker.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Een poliep heeft 8 à 10 jaar nodig om uit te groeien tot een tumor. Bovendien kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is dikkedarmkanker één van de ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.

Logo Brugge-Oostende brengt in de maand maart preventie en opsporing van dikkedarmkanker extra onder de aandacht. Het Lokaal Bestuur Torhout zet hier graag mee haar schouders onder. O.a. door het verspreiden van informatiefolders in het stadskantoor en de stadsdiensten, in AZ Delta campus Rembert Torhout en bij alle huisartsen. Ook in andere informatiekanalen van het lokaal bestuur wordt dit meegenomen.

“Tijdig opsporen is belangrijk. Als de ziekte of het risico vroeg wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling vermeden worden en is de kans op volledige genezing groter. In het verleden reageerde 54% van de doelgroep van Torhout op het onderzoek. We willen dat er nog meer mensen zich bewust worden van het belang van het stoelgangonderzoek en dit niet langer uitstellen”, zegt Schepen van Volksgezondheid Rita Dewulf.

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Het Vlaams Bevolkingsonderzoek geeft mannen en vrouwen van 51 tot 74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangtest te doen.

Wat houdt het bevolkingsonderzoek voor dikkedarmkanker in?
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de doelgroep behoort. Wie wordt aangeschreven: iedereen uit de leeftijdsgroep van 51 tot en met 74 jaar van wie het minstens twee jaar geleden is dat ze een stoelgangstaal lieten onderzoeken. Deelnemers nemen thuis zelf een staal van de stoelgang. Het onderzoek van het staal in het labo is gratis.

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker

Gratis infoavond AZ Delta
In het kader van deze actie organiseert AZ Delta Campus Rembert Torhout een gratis infoavond over de preventie van dikkedarmkanker. Wat is dikkedarmkanker en wat te doen ter voorkoming? Wat is de rol van gezonde voeding en beweging?

Iedereen welkom op donderdag 14 maart om 19.30 uur in auditorium van AZ Delta campus Rembert Torhout (Rembertlaan 21, 8820 Torhout). Vooraf inschrijven is niet nodig.