Torhout Groent !

Een van de speerpunten in ons meerjarenplan is Torhout Groent! Als lokaal bestuur willen we volop inzetten op een groenere stad waar het aangenaam vertoeven is. Dit kunnen we echter niet alleen!

Naar aanleiding van de aanplant van de compensatie van de vorig jaar gekapte beukenbomenrijen langs de afrit van de E403 in Torhout willen we een oproep doen om samen met ons, Torhout nog rijker te maken op vlak van waardevolle, duurzame en streekeigen bomen.

Bomen zijn belangrijk! Ze zorgen ervoor dat onze stad koeler is tijdens warme zomerse dagen, ze nemen heel wat regenwater op, verbeteren de luchtkwaliteit en ze hebben een positief effect op de gezondheid van de mensen.
Toch neemt het aantal bomen in de stad slechts met mondjesmaat toe. Als lokaal bestuur zijn we steeds op zoek naar geschikte groeiplaatsen in de openbare ruimte. Een voldoende grote doorgroeiruimte is immers van belang om de bomen tot volle wasdom te laten komen.

Dit najaar plantten we reeds 250 streekeigen bomen en struiken aan in een nieuw geboortebos in Groenhove. Daarnaast willen we nog eens 100 zomereiken aanplanten tijdens dit plantseizoen, want hoe meer groen, hoe meer zuurstof in onze stad!
We voorzien extra aanplantingen langs enkele wegen, maar ook de Torhoutenaar kan mee aan de kar trekken! Bomen die geplant worden op particuliere grond hebben dikwijls meer ruimte, staan verder af van wegen of bebouwing waardoor ze beter kunnen groeien en langer blijven leven. Daardoor is bij de vergroening van de stad extra winst te boeken op privéterreinen.
 
Als pilootproject stelt de stad dit jaar 100 gratis zomereiken ter beschikking. Burgers die geïnteresseerd zijn om een zomereik in hun tuin te planten en deze mooi te laten uitgroeien kunnen een mailtje sturen naar milieu@torhout.be. Op die manier willen we onze burgers mee laten investeren in een ‘schone’ toekomst voor onze kinderen en planeet.
Iedereen die een klimaatboom bestelt, kan die komen afhalen op zaterdag 18 januari 2020 tussen 10 en 12 uur aan het stadskantoor.

“Bomen zijn van levensbelang! Zo verwerkt 1 boom de schadelijke uitstoot van maar liefst 10.000 autokilometers en doet 1 boom het werk van 10 airco’s tijdens warme dagen. Daarnaast houdt 1 boom gemakkelijk 8.000 liter water vast en zorgen ze voor minder stress, verhoogde concentratie, meer creativiteit en een betere gezondheid. Twijfel dus niet en bestel snel jouw enige, echte streekeigen zomereik”, zegt schepen Elsie Desmet.