Torhout : een boeiende Middeleeuwse vindplaats in Don Bosco!

Kom naar de bezoekdag op 5 september 2018!

Torhout is rijk aan archeologisch erfgoed. Van zodra omvangrijke percelen ontwikkeld worden, worden deze voorafgaand aan de werken onderzocht op hun archeologische en historische waarde. Sedert enige jaren worden interessante percelen goed onderzocht op hun archeologische en historische waarde. Daarvoor werkt het Lokaal Bestuur Torhout samen met andere gemeenten uit de regio Torhout-Brugge binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Raakvlak”.

 

Op een terrein langs de Pastoriestraat in de Don Bosco-wijk plannen de Mandel en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen verschillende sociale huurhuizen en -appartementen. Deze werken verstoren de bodem en mogelijk begraven archeologische resten. Daarom heeft Raakvlak – de archeologische dienst van Brugge en Ommeland – een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd.

 

In de zomer van 2017 hebben de archeologen manuele boringen geplaatst en met de kraan sleuven gegraven.  Op basis van dit onderzoek is duidelijk dat hier wel degelijk archeologisch resten aanwezig zijn! Het gaat om sporen – grachten en kuilen – van verdwenen bewoning. Uit de vulling van de sporen zijn scherven aardewerk verzameld die het geheel van de sporen dateren in de overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen: tussen 975 en 1200 na Christus. Meer dan 8 eeuwen oud dus en meer dan de moeite waard !


Om deze sporen in detail te onderzoek voeren de archeologen vanaf 3 september een opgraving uit. Dit onderzoek moet een antwoord bieden op vragen over de functie van de nederzetting en de overlevingsstrategie van haar bewoners.

 

Een vroeg- tot volmiddeleeuwse site in de onmiddellijke omgeving van Torhout is een unieke vondst. De opgraving werpt een licht op een periode – de 10e en 11e eeuw – waarvoor tot nu toe nog geen historische of archeologische bronnen gekend zijn.

Schepen van cultuur Lieselotte Denolf: “De samenwerking met Raakvlak verloopt vlot.  Archeologen volgen de zaken op en we doen speciale inspanningen om de bevolking en de scholen te betrekken.  Naast kleine tentoonstellingen of grote evenementen zoals de Gallo-Romeinse dag begin juni op het Kasteel van Wijnendale, plannen we bezoeksmomenten op de sites zelf waar archeologen meer uitleg geven.  Van harte welkom op het ongetwijfeld interessante bezoeksmoment in de Pastoriestraat!”

 

Wil je meer weten over ons onderzoek: spreek dan gerust één van de archeologen aan of kom naar het bezoekmoment op woensdagmiddag 5 september 2018. Samen met het Lokaal Bestuur Torhout voorzien we een bezoek aan de site onder begeleiding van een archeoloog om 15 u., 16 u. en 17 u. Aanmelden aan de witte tent ter plaatse.

 

Meer info over de werking van Raakvlak en speciaal gericht op Torhout : www.raakvlak.be

Vragen via info@raakvlak.be .

 

Meer info:

Vrijetijdshuis                           Lieselotte Denolf

Schepen voor cultuur

vrijetijdshuis@torhout.be        lieselotte.denolf@torhout.be

M. Mestdagh 050 22 07 70      0496 397 392