Torhout, de vraag naar plaatsen in de buitenschoolse opvang blijft maar groeien.

De vraag naar plaatsen in de buitenschoolse kinderopvang Jabedabedoe in Don Bosco blijft sinds enkele jaren groeien. Tijdens schoolperiodes worden 45 kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar in de erkende opvang in de Pastoriestraat in Don Bosco opgevangen en nog eens 60 kinderen worden in de gemelde opvang op de speelplaats en de eetzaal van de Revinzeschool opgevangen. Tijdens piekmomenten worden deze cijfers steeds vaker overschreden. In vakantieperiodes valt de Jabedabedoe terug op 45 plaatsen in de Pastoriestraat. Deze capaciteit is ontoereikend, in het verleden moesten hierdoor verschillende kinderen geweigerd worden. Daarom wordt sinds enkele jaren tijdens vakanties ook gebruik gemaakt van lokalen van de Revinzeschool waar gemelde opvang wordt georganiseerd voor 35 kinderen.
Om zowel de groeiende toestroom tijdens schoolperiodes als vakantieperiodes op te vangen werd intensief gezocht naar een structurele oplossing. “Uitbreiding op de bestaande locatie was niet mogelijk en daarom werd de site AVEVE aangekocht. De Stad Torhout wil hiermee een lange termijnsoplossing vooropstellen en ouders zekerheid geven over de opvangplaats van hun kind(eren)” zegt schepen Rita Dewulf, verantwoordelijk voor kinderopvang. “De locatie van de site die aanpaalt aan de school is een absoluut pluspunt in dit dossier” zegt schepen Hans Blomme, verantwoordelijk voor stadspatrimonium.

“Sinds de aankoop hebben we niet stilgezeten” zegt schepen Dewulf, “het team begeleidsters en een intern multidisciplinair team bezocht diverse nieuwbouw- en verbouwinitiatieven van buitenschoolse kinderopvang. We wilden inspiratie opdoen en waren benieuwd naar hun ervaringen. Dit heeft geleid tot een eerste aanzet van programma van eisen voor een hedendaagse en kwalitatieve kinderopvang voor Torhout”.

“De eerste stap is nu op zoek te gaan naar een ontwerpteam voor dit project” vult schepen Hans Blomme aan “We doen hiervoor een oproep via een nationale aankondiging. In een eerste fase worden uit alle kandidaturen maximum 5 inschrijvers geselecteerd tot de volgende fase. Deze selectie gebeurt op basis van de evaluatie van een aantal gevraagde bewijsstukken. De geselecteerde inschrijvers zullen aansluitend uitgenodigd worden tot de tweede fase van de plaatsingsprocedure. Dit omvat de opmaak van een offerte op basis van het bestek. Bedoeling is tegen de zomer van 2020 een ontwerpteam te kunnen aanstellen zodat we tegen begin volgend jaar prijs kunnen vragen aan aannemers. Start der werken is voorzien nog voor de zomer van 2021 zodat we hopelijk tegen eind 2022 het gebouw in gebruik kunnen nemen.”

Meer info : Rita Dewulf, Schepen van kinderopvang

rita.dewulf@torhout.be
0475 79 31 91