Torhout, compensatie voor verdwenen bomen

Tweehonderd beuken per vergissing gekapt langs E403-afritweg in Torhout

Schepen van Leefmilieu en natuur  Elsie Desmet : Het Lokaal Bestuur Torhout, het Agentschap Wegen en Verkeer, Natuurpunt Torhout en het Regionaal Landschap Houtland kwamen donderdag 20 september samen op de carpoolparking langs de R34. Doel van de afspraak was ter plaatse de mogelijke compensatie bespreken voor het ten onrechte rooien van de bomen.

 

Tijdens het overleg van woensdag 12 september drukte de stad haar wens uit om de gerooide beuken zoveel mogelijk ter plaatse te compenseren of in de dichte nabijheid van de R34. Van dit standpunt werd dan ook uitgegaan tijdens dit terreinbezoek.

 

De compensatie zal bestaan uit het aanplanten van bomen en struikgewas.

De rijen beuken langs de Ventwegen, Zuid en Noord, zullen verder worden doorgetrokken tot tegen de E403. Dit betekent dat er extra beuken zullen worden aangeplant zowel langs de Ventweg Noord als langs de Ventweg Zuid.

Daarnaast zullen beuken die langs onze Ventweg staan en het minder goed doen of afgestorven zijn door het Agentschap Wegen en Verkeer worden vervangen.

Als gevolg van de aanleg van de R34 is de bodem waar de beuken in moeten groeien niet ideaal. Daarom zal AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer, bij het vervangen en het aanplanten van de nieuwe beuken langs de Ventweg de grond eerst verrijken en verbeteren.

 

In het verlengde van de Ventweg Zuid, langs de E403 staan in de berm zomereiken aangeplant. Zeven eiken zijn afgestorven. Deze zullen mee opgenomen worden door AWV in de compensatie. Zij zullen de dode zomereiken wegnemen en nieuwe aanplanten.

Alle bomen worden aangeplant met een groeigarantie van 3 jaar. De aanplant kan als gevolg van aanbestedingen door het Agentschap pas gebeuren in het volgende plantseizoen. Indien we als Lokaal Bestuur de aanplant vroeger wensen dan kan het Agentschap geen 3 jaar groeigarantie geven.

 

Gezien de aanplant volgend jaar doorgaat, zullen ook de geboortebomen voor de boorlingen uit 2019 in de nabijheid van de ventwegen heraangeplant worden binnen de voorziene compensatie.

 

Van beide bruggenhoofden op Torhouts grondgebied is er een bruggenhoofd begroeid met bosstruweel, struikgewas. Dergelijke beplantingen zijn bijzonder interessant voor vleermuizen, vogels … Het bruggenhoofd aan de Ventweg Zuid is echter nog kaal. Deze talud zal in het kader van de compensatie worden aangeplant met bosgoed. De oppervlakte van deze talud bedraagt ongeveer 1000 m².

 

Ook het verwerken van de gevelde bomen werd opnieuw besproken.

AWV zal door de aannemer 40 à 50 gerooide beuken laten afvoeren naar het speelbos TORWOUD. Daar zullen de stammen worden van hun takken worden ontdaan. Met de stammen en de takken zal er een takkenril worden gemaakt tussen het speelbos en de Kersouwkensstraat.

Een takkenril bestaat uit lange houten palen (boomstammen) die in de grond worden gezet met een onderlinge afstand van 1m. Deze steunpalen zorgen ervoor dat de takkenril is afgebakend en niet uitzakt. Daarna wordt de takkenril opgevuld met takken en kleinere stammen. Een takkenril heeft een grote ecologische waarde. Kleine zoogdieren zoals egeltjes vinden er een onderkomen en voedsel, vogels vinden er een broedplaats, voedsel en schuilgelegenheid, paddenstoelen vinden er een onderkomen, enkele vlindersoorten zoals de citroenvlinder kunnen eitjes afzetten op het dode hout en verder zijn er veel insecten die gebruik maken van de beschutte en beschermde plekjes om te schuilen.

 

 

Een 20-tal kleinere beuken worden ook afgevoerd naar het speelbos TORWOUD, nl. naar de kampzone. Daar zullen deze stammen door de kinderen kunnen gebruikt worden om uitdagende kampen te bouwen.

 

De resterende gerooide bomen zullen worden versnipperd. De snippers zullen door ons team groen worden verwerkt in onze groenzones om onkruidgroei tegen te gaan.