Speelpleinwerking ‘ De Warande ‘ Torhout

Speelpleinwerking De Warande opent deze zomer de deuren en dat gaat gepaard met heel wat nieuwigheden. Zo neemt de speelpleinwerking de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan én worden ook de nieuwe speeltoestellen in gebruik genomen. Daarnaast werden er ook heel wat opfrissingswerken doorgevoerd tijdens deze uitzonderlijke sluitingsperiode en wordt het mobiliteitsplan aangepast aan de ingang aan de Aartrijkestraat.

Speelpleinwerking De Warande & corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de veiligheid van de kinderen te garanderen worden dit jaar enkele uitzonderlijke maatregelen genomen. Zo wordt het speelplein opgedeeld in drie contactbubbels:
een rode draak (3 tot en met 6 jaar),
een blauwe draak (6 tot en met 9 jaar)
en een gele draak (9 tot en met 12 jaar).
Er werd gekozen voor het thema ‘Fort Warande’ aangezien het speelplein dit jaar uitzonderlijk een soort versterkte burcht wordt.

Per contactbubbel worden maximum 50 personen toegelaten: 44 kinderen, 5 animatoren en 1 hoofdanimator. Er werd gekozen om per week twee extra hoofdanimatoren aan te stellen zodat elke contactbubbel telkens geleid wordt door een eigen hoofdanimator.

Daarnaast worden er ook extra hygiënische maatregelen getroffen. Zo wordt er per contactbubbel een toiletwagen voorzien zodat de bubbels niet met elkaar in contact komen. Ouders zullen hun handen moeten ontsmetten bij aankomst en ook bij de wachtrij aan onze inschrijvingen zal er afstand gehouden moeten worden. Ouders zullen het terrein niet kunnen betreden en ook externen worden van het terrein geweerd.

Dit jaar worden er uitzonderlijk geen uitstappen georganiseerd om de risico’s tot een minimum te herleiden. Wél wordt er dit jaar extra aanbod voorzien ter plaatse op het speelplein en op vrijdag wordt er nog steeds een opblaasattractie voorzien. Ook het Warandefestival kan dit jaar niet doorgaan, al wordt er wel een kleinschalige versie voorzien voor de aanwezige kinderen. Zo komt Duo Berlingo een coronaproof circusvoorstelling spelen.

“De maatregelen zorgen ervoor dat we – normaal gezien enkel deze zomer – met inschrijvingen moeten werken. We vragen dan ook begrip voor de manier waarop we deze zomer de speelpleinwerking organiseren. Aan enthousiasme bij de creatieve animatoren en jeugddienst echter geen gebrek. Ze zijn heel erg gemotiveerd en hebben originele plannen om de kinderen opnieuw een onvergetelijke speelzomer op de Warande te bezorgen!” aldus schepen van jeugd Lieselotte Denolf.

Voorinschrijven per week verplicht

Er dient vooraf geregistreerd te worden door middel van een voorinschrijving. Zo willen we een overvol speelplein vermijden en inspelen op de nood die er is in Torhout. Voorinschrijven is gratis.

Voor juli kan er nu steeds ingeschreven worden. Voor augustus start de voorinschrijving vanaf zaterdag 18 juli.

Ouders die in Torhout gedomicilieerd zijn, krijgen tijdens elke eerste inschrijvingsweek voorrang. Als er nadien nog plaatsen beschikbaar zijn, worden deze opengesteld voor iedereen. Er wordt ook een wachtlijst aangelegd. Betalen doe je nog steeds de dag zelf (6 euro voor een volle dag, halve dagen zijn dit jaar niet mogelijk). Vooropvang blijft mogelijk tussen 7 en 9 uur. Ophalen kan enkel tussen 16 en 17 uur.

Je schrijft je dus vooraf in voor een speelpleinbubbel. Tijdens de week zelf kan je kiezen wanneer je kind naar het speelplein komt. Let wel: zal je kind slechts 1 dag naar het speelplein komen? Dan laat je deze plaats beter vrij voor kinderen die wel een volle week komen spelen.

Alle informatie is terug te vinden via www.torhout.be/spw_praktisch.

De digitale speelpleinbrochure kan online geraadpleegd worden. Voorinschrijven gebeurt via onze webshop http://webshop.torhout.be.

Aangepaste mobiliteit

In de onmiddellijke omgeving van speelplein De Warande is er geen veilige parkeergelegenheid. Bij het afzetten en ophalen van de kinderen stelden politie en de aanwezige gemachtigde opzichters vorige jaren regelmatig onveilige verkeerssituaties vast.

Om de verkeersveiligheid te verhogen werd beslist om dit jaar een proefproject parkeren uit te rollen. Parkeren net voor de ingang van het speelplein is niet meer mogelijk. Hierdoor komt meer ruimte vrij voor fietsers en fietsstallingen en wordt het makkelijker om de afstandsregels rond corona te respecteren. Indien er minder parkeerbewegingen zijn in de Aartrijkestraat, zullen de gemachtigde opzichters zich veel meer kunnen concentreren op de kinderen en de zwakke weggebruikers.

In de Warandestraat, gelegen op wandelafstand, zijn er voldoende, veilige parkeerplaatsen. Vanuit het lokaal bestuur vragen we dan ook aan de ouders om deze parkeerplaatsen te gebruiken en op deze manier hun kinderen veilig af te zetten en op te halen.

“Om de veiligheid van de kinderen en de (groot)ouders te garanderen worden de zoen- en vroemplaatsen bij de ingang van het speelplein De Warande afgesloten. Het op- en afrijden van deze parkeerplaatsen zorgt voor onveilige verkeerssituaties en die willen we koste wat kost vermijden. Op die manier creëren we ook extra ruimte voor het stallen van fietsen en het wachten op veilige afstand. Parkeren kan zonder problemen wat verder in de Warandestraat”, vertelt schepen van mobiliteit Elsie Desmet.

Nieuwe speeltoestellen en opfrissingswerken

Tijdens de uitzonderlijke sluitingsperiode van de voorbije maanden werd het speelplein ook grondig onder handen genomen. Zo werd het grote klimtoestel vervangen door een nieuw, inclusief speeltoestel dat voor iedereen toegankelijk is. Om deze toegankelijkheid te garanderen werd ook een splinternieuw rolstoelpad aangelegd. Daarnaast werd ook de oude kabelbaan vervangen door een nieuw, dubbel exemplaar. Ook werd een speelcaravan geplaatst op het speelplein, dat ondertussen onder handen genomen werd door enkele externe partners. Naaicafé Tordale nam de kussens onder handen. Björn Bossu nam de buitenkant voor zijn rekening en voorzag de caravan van een kleurrijke tekening.

Tijdens de lockdownperiode werd ook het gehele speelplein van een nieuw likje verf voorzien en werden ook de speeltoestellen op het kleuterdomein gerenoveerd.