Sp.a-open Diksmuide stapt naar Raad van State

Op 2 januari bij de installatie vergadering in Diksmuide werden de schepenen en gemeenteraadsvoorzitter en voorzitter van de bijzonder comité niet verkozen.

Daarom waren er vandaag terug verkiezingen om de schepenen bekend te maken.

De resultaten van de geheime verkiezing is als volgt:

 

Katleen Winne is verkozen als gemeenteraadsvoorzitster voor Mieke Vanrobaeys (N-VA)

 

Mieke Vanrobaeys nam voor de kiezing nog het woord en zei dat er geen verandering ging komen want dat het allemaal  postjespakkers zijn en er een gebrek aan transparantie is.

Voor de eerste schepen waren Koen Coupillie (N-VA) en Marc Deprez (Idee Diksmuide) kandidaten. Die laatste haalde het met 14 stemmen, Coupillie kreeg er tien en er was één blanco. Voor de tweede schepen waren Bieke Moerman (sp.a-open) en Marc De Keyrel (CD&V) kandidaten. Marc kreeg veertien stemmen en Bieke elf. Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) en Martin Obin (CD&V) waren kandidaten voor de vierde schepen. Obin kreeg 14 stemmen, Vanlerberghe 10 en er was 1 blanco. Voor de vierde schepen tot slot waren Gaby Verstraete (CD&V) en Inge Claeys (N-VA- de kandidaten. Gaby kreeg 14 stemmen, Inge 10 en er was 1 blanco. Gert Maertens (Groen!) waagde zijn kans voor de functie van voorzitter van het bijzonder comité maar moest de duimen leggen voor Jan Van Acker (Idee Diksmuide)

tijdens het slotwoord van Katleen Winne wenste ze de oppositie goede moed. Dat werd niet in dank afgenomen bij de oppositie.

even later kreeg onze redactie dan de mail van de fractieleider van Sp.a- open Bieke Moerman dat ze naar de Raad van State gaan.

 

We hadden gehoopt dat Diksmuide na vanavond zou bestuurd worden door een ruime meerderheid waarin 2 sp.a-open schepenen heel wat sociale accenten konden leggen in het beleid. Dat Diksmuide dus zou worden bestuurd zoals overeengekomen tussen CD&V, Idee Diksmuide en sp.a-open.

Jammer genoeg moeten we vaststellen dat er een meerderheid wordt gevormd rond politici waarvoor een gegeven woord niets waard is. De Diksmuideling verdient beter!

Iedereen weet dat het er in de politiek wel eens hard aan toe kan gaan, maar waar is de fairplay gebleven? En wat is het woord van bepaalde Diksmuidse politici na vanavond nog waard? De Diksmuideling verdient beter!

Net zoals geen enkele Diksmuideling zijn woning een tweede keer kan verkopen aan een hogere bieder kan Diksmuide niet bestuurd worden door politici die twee bestuursakkoorden sluiten.

Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen. De persoon die er meer dan één ondertekent voor dezelfde functie kan voor de duur van de zittingsperiode niet worden benoemd of verkozen als:

• burgemeester/voorzitter van het vast bureau,

• schepen/lid van het vast bureau,

• voorzitter van de gemeenteraad/voorzitter van de OCMW-raad,

• voorzitter van een gemeenteraadscommissie,

• voorzitter of lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

We zullen dan ook de procedure opstarten tegen de benoeming van de burgemeester, de schepenen en de voorzitter van het bcsd bij de raad van state en raad voor verkiezingsbetwistingen.

De Diksmuideling verdient politici waarvoor een woord wél iets betekent. De Diksmuideling verdient beter.