Scholengroep Sint-Rembert en Lokaal Bestuur Torhout organiseren zomerschool

Scholengroep Sint-Rembert en Lokaal Bestuur Torhout organiseren zomerschool
Vanuit de Vlaamse Regering werd een open oproep gelanceerd naar scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers voor de organisatie van zomerscholen. Naar aanleiding van deze oproep bevroeg het Lokaal Bestuur Torhout de mogelijkheden en interesse bij alle Torhoutse scholen. Op basis van deze bevraging kwam een samenwerking tot stand tussen scholengroep Sint-Rembert en het Lokaal Bestuur Torhout. Er werd een gezamenlijke aanvraag ingediend voor de organisatie van een zomerschool tijdens de laatste twee weken van augustus.
Het doel van een zomerschool is om maatwerk op individueel niveau aan te bieden aan kleine groepen kinderen en jongeren, zodat zij (en hun leerkrachten en ouders) zich bij de aanvang van het nieuwe schooljaar gesterkt weten.
Sommige leerlingen hebben door het opschorten van de lessen op school omwille van de coronacrisis immers een leerachterstand opgelopen, bij andere leerlingen is de bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt.
Remediëring en voorbereiding
De zomerschool is stevig gekoppeld aan de onderwijsdoelen en het individueel onderwijstraject van de leerlingen.
In de Torhoutse zomerschool zal gefocust worden op een beperkt aantal vakken en basisvaardigheden. Afhankelijk van de noden van de leerlingen wordt gewerkt rond taal (Nederlands en/of Frans) en wiskunde.
De focus hierbij ligt op remediëring en het vullen van leerhiaten die de afgelopen maanden ontstaan zijn.
Maatwerk
In de zomerschool zullen verschillende klassen ingericht worden van maximaal 10 tot 14 kinderen. Hierin wordt maatwerk geboden aan elke leerling. De zomerschool richt zich tot leerlingen van de lagere school en de eerste graad van het secundair onderwijs die school lopen in een Torhoutse school van scholengroep Sint-Rembert.
De leerkrachten van de betreffende scholen zullen in samenwerking met het CLB tijdens de klassenraden en overlegmomenten eind juni beslissen welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de zomerschool. Zonder doorverwijzing van de school is het dus niet mogelijk om deel te nemen aan de lessen. Zo kan er heel gericht gewerkt worden. De deelname aan de zomerschool gebeurt door de leerlingen op vrijwillige basis en is gratis.
De lessen zullen gegeven worden door ervaren leerkrachten van de scholengroep en medewerkers van het ondersteuningsnetwerk. Leraren en medewerkers worden op vrijwillige basis gerekruteerd. Daarnaast kunnen ook studenten uit de lerarenopleiding de werking ondersteunen.
De lessen van de zomerschool zullen doorgaan in de centrale lokalen van scholengroep Sint-Rembert (Bruggestraat 23). In de voormiddag staan de onderwijsdoelen centraal. In de namiddag is er ruimte voor meer educatieve speelvormen en komen ook andere elementen zoals sport en cultuur aan bod.