Romeinse vondsten uit de eerste eeuw na Christus in Oostburg

Wanneer we het in de gemeente Sluis over de Romeinen hebben, denken we daarbij direct aan
Aardenburg. Niet zo gek, want daar lag een groot Romeins fort vanaf de late tweede eeuw na Christus.
Nu blijkt dat de Romeinen ook in Oostburg zijn geweest en dat er zelfs aardewerk uit de late eerste eeuw
na Christus is gevonden. Betekent dit ook meteen dat de Romeinen eerder in Oostburg waren dan in
Aardenburg? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden.
In 2016 werden bij rioleringswerken ’t Vestje in de binnenstad van Oostburg vele nieuwe archeologische
vondsten aangetroffen. Voor het eerst werden de wal en grachten van de vroegmiddeleeuwse ringwalburg
teruggevonden, resten van de nederzetting Merona uit de 11e eeuw die daarbij lag, maar nu het
onderzoeksrapport is afgerond blijkt dat er nog veel meer informatie naar boven is gekomen. Er werden
een kleine 2.000 Romeinse scherven opgegraven die nader bestudeerd werden door opgravingsbedrijf
Artefact in samenwerking met de Universiteit Gent.
Deze vondsten kwamen uit een Romeinse greppel en een Romeinse cultuurlaag die in de Oude Stad in
de bodem verborgen lag. Meer dan 1.800 scherven bestonden uit aardewerk dat gebruikt werd voor de
zoutproductie. Aan de hand van handgevormd aardewerk is de datering tot stand gekomen. Michiel
Dekoninck en Wim Declercq hebben deze scherven nader bestudeerd en zien een treffende gelijkenis
met een opgraving uit Zeebrugge-Geuldepot. Het aardewerk werd mogelijk gebruikt als
verdampingscontainer om het zout dat werd gewonnen uit het veen te drogen en te vervoeren. Het gaat
hier dus om een afvaldump van dit materiaal.
Ook hebben we in Oostburg de primeur van de eerste vijg van Zeeland. Deze vijgenpit kwam uit de
Romeinse greppel. De tot voorkort toe oudste vijgenpit kwam uit Goes en dateerde uit de 11-13e eeuw.
Ook werden in Aardenburg en Hulst al eerder vijgen gevonden die uit de middeleeuwen dateren. Dit is
dus een zeer unieke vondst voor Zeeland! Vijgen zijn door de Romeinen in Nederland en Vlaanderen
geïntroduceerd.
Wat ook uit het rapport blijkt, is dat in Oostburg voor het eerst ook rogge in een vroeg-Romeins spoor is
teruggevonden. Tot nu toe was dit pas bekend uit de laat-Romeinse periode (vanaf 350 na Christus).
Deze opgraving in Oostburg heeft veel nieuwe informatie opgeleverd op het vlak van geschiedenis,
datering van Oostburg, gegevens over aardewerk, voedselproductie en –consumptie uit de Romeinse tijd
en vroege middeleeuwen. De gegevens die we nu te weten zijn gekomen uit dit onderzoek zijn zelfs van
internationaal belang! En daarom voert de gemeente Sluis dus archeologisch onderzoek uit.