Rerum Novarum 2021 – Lichtervelde

Beweging.net bestaat in 2021 100 jaar. 
Het was de bedoeling om onze Rerum Novarum viering van dit jaar hier volledig op te focussen.  Covid-19 heeft er anders over beslist.  Net als vorig jaar kunnen de reguliere Rerum Novarum activiteiten niet doorgaan.  We bieden echter wel terug een wandelfotozoektocht en fotofietszoektocht, met een leuke prijzenpot. 


De wandelzoektocht loopt van 13 mei tot en met 30 juni, en is 5 km lang.  Je moet 8 vragen beantwoorden tijdens de wandeling.  Deelname is gratis.  Deze wandeltocht organiseren we samen met ACV Lichtervelde-Ardooie-Koolskamp en ACV West-Vlaanderen. Deze wandeling staat in het teken van 75 jaar sociale zekerheid.


De fotofietszoektocht loopt ook van 13 mei tot en met 30 juni, en is 33 km lang.  Je moet 12 foto’s zoeken en de vragen oplossen.  Deelname is gratis. 
Iedere inwoner krijgt straks onze folder in de bus met alle info hieromtrent. Je kan ook de beide routes ook scannen via een QR code, in dit boekje. Wie wil kan ook de folder of antwoordformulieren downloaden vanaf onze facebookpagina beweging.net Lichtervelde of een mailtje sturen naar beweging.netlichtervelde@gmail.com

Ook op facebook zullen we donderdagochtend 13 mei actief zijn.  Met een boodschap van onze kernleden, een woordje door onze Nationale Secretaris van beweging.net mevr. Lies De Winter en een boodschap van onze priester Luc De Graeve.


We blikken ook reeds vooruit naar 2025: het jaar waarin we met beweging.net-Lichtervelde ter plaatse ook een mooie eeuwelinge worden dankzij de voortdurende inzet van de vele vrijwilligers binnen onze partnerorganisaties. Mensen die nog foto of nog ander materiaal hebben zitten over de geschiedenis van de beweging in Lichtervelde, kunnen contact opnemen met de kernleden of via beweging.netlichtervelde@gmail.com