Raad van State beslist dat er toch 2 voordrachtsakten zijn in Diksmuide

De auditeur bij de raad van State is van mening dat er in Diksmuide wel degelijk sprake is van een ondertekening van dubbele voordrachtsakten voor de ambten van burgemeester, schepenen en voorzitter van de gemeenteraad.

Een eerste keer op 26 februari 2018 en een tweede maal op 14 oktober 2018. Hij heeft dus een andere mening dan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die eerder de nietigverklaring van de besluiten van de gemeenteraad en ocmw-raad tot benoeming van de uitvoerende mandatarissen afwees.

Wat de gevolgen nu zijn, ligt nog niet vast. Mogelijk moeten de betrokken politici hun mandaat afgeven, maar eerst zal de Raad van State aan het Grondwettelijk Hof vragen of er sprake is van een schending van de grondwet. Cruciaal daarbij is dat één van de akten voor de verkiezingen werd ondertekend en dat daar, ook voor de verkiezingen, nooit afstand van werd gedaan. Het arrest van de Raad van State Hof wordt de komende weken verwacht.

Oppositiepartijen N-VA, sp.a-Open en Groen hebben altijd gezegd dat er in Diksmuide twee voordrachtsakten ondertekend zijn. Zij stapten daarom naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.