Provincie West-Vlaanderen verdeelt 192.737,70 euro aan subsidies over negen onderwijsprojecten

Provincie West-Vlaanderen verdeelt 192.737,70 euro aan subsidies over negen onderwijsprojecten

Negen innovatieve onderwijsprojecten uit West-Vlaanderen ontvangen in totaal 192.737,70 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen. Dat besliste de deputatie van de Provincie in haar zitting van donderdag 10 juni. De ondersteuning past binnen de provinciale subsidiereglementen flankerend onderwijsbeleid.

27.500 euro is voorzien voor projecten in het kader van het volwassenenonderwijs en -educatie en levenslang leren. 165.237,70 euro gaat naar projecten uit het basis- en secundair onderwijs.

Overzicht projecten
Deze acht projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

Eén project volwassenenonderwijs:

Huis van het Leren West-vLaanderen: 27.500 euro

Acht projecten basis- en secundair onderwijs
Go! Atheneum Eureka  – Torhout: 18.000,00 euro

Centra Leerlingen Begeleiding – West-Vlaanderen: 21.800,00 euro

Basisschool Sint-Benedictus, Freinetschool De Torteltuin en Basisschool De Ster – Poperinge: 22.837,45 euro

Hogeschool West- Vlaanderen – Brugge: 21.150,00 euro

Horizon Educatief – Oostende: 20.700,00 euro

Hogeschool VIVES Zuid  – Expertisecentrum (EC)Onderwijsinnovatie / EC Smart Technologies – Kortrijk: 20.700,00 euro

Hogeschool VIVES Zuid – lerarenopleiding – educatieve bacheloropleiding leraar kleuteronderwijs – Kortrijk: 19.350,00 euro

Hogeschool VIVES Zuid –  Industriële Wetenschappen en Technologie – Kortrijk: 20.700,00 euro

Noden door corona
Bij de oproep in het najaar is ingespeeld op de coronacrisis en de noden die ten gevolge daarvan ontstaan zijn in het onderwijs. De prioritaire thema’s bij de laatste oproep waren: bijdragen tot de (herstel-)gerichte opvolging van acute of dringende vragen en noden, versterken van de competenties met het oog op het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom, optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en verhogen van de geletterdheid op vlak van taal, cijfers en ICT.

Volgende indienronde
Jaarlijks zijn er telkens twee oproepen, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Voor de komende oproepen blijven de prioritaire thema’s in het kader van het coronaherstelplan gelden. Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw’s, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 15 september. Alle informatie kan verkregen worden via onderwijs@west-vlaanderen.be of via de website.