Provincie West-Vlaanderen realiseert veilige fietsverbinding tussen Torhout en Veldegem

Tussen Torhout en Veldegem heeft de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente Zedelgem gezorgd voor een veilige fietsverbinding in de Rembertstraat. Die maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Tegelijkertijd is werk gemaakt van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de rijweg.

Dubbelrichtingsfietspad
Omdat de Rembertstraat druk gebruikt voor woon-werk- en woon-schoolverkeer, was er nood aan een veilige fietsinfrastructuur. De Provincie West-Vlaanderen heeft daarom geïnvesteerd in een nieuw fietspad. Het gaat om een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter over een afstand van 1,3 km, tussen de Boutensdreef in Torhout en de bebouwde kom richting Veldegem. Er is ook een snelheidsremmende middengeleider aangelegd bij het binnenrijden van de bebouwde kom die ook dienst doet als veilige fietsoversteek.

Tegelijk is werk gemaakt om de bovengrondse leidingen ondergronds te brengen en een nieuwe waterleiding en een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. De grachten zijn opengetrokken om een grote hoeveelheid oppervlaktewater op te vangen. De rijbaan kreeg een nieuwe asfaltlaag en de straat en het fietspad zijn voorzien van moderne ledverlichting.

Timing en kosten

De werken startten in het voorjaar van 2019 en zijn nu helemaal afgerond. Het totale kostenplaatje bedraagt 2.579.503 euro (incl. btw) waarvan 577.907 euro van de Provincie West-Vlaanderen voor de aanleg van het fietspad. Voor de kosten vraagt de Provincie aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 50 procent in het kader van het Fietsfonds.

Zedelgem betaalt ruim 600.000 euro voor de rijweg, middengeleider en riolering. Aquafin/De Watergroep investeert ruim 700.000 euro. De Vlaamse Milieumaatschappij (VLM) voorziet een subsidie van 689.690 euro via het Fonds voor Preventie en Sanering.