Provincie verdeelt 109.300 euro aan subsidies over 6 onderwijsprojecten

 

Zes innovatieve onderwijsprojecten uit West-Vlaanderen ontvangen in totaal 109.300 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Dat besliste de deputatie van de Provincie in haar zitting van donderdag 14 juni 2018.
De ondersteuning past binnen het provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijsbeleid.

Een overzicht van de projecten die subsidies ontvangen:

Digi-helden, Basisschool De Pannebeke, Brugge

17.000 euro

Junior Techniekacademie, VIVES

15.000 euro

Nooit te jong voor STEM, VIVES

20.000 euro

Hybride leren, CVO VTI Brugge

17.300 euro

Design your city 2, RHIZO Kortrijk

20.000 euro

Create your future, De Studio Oostende

20.000 euro

TOTAAL

109.300 euro

Provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijsbeleid
Via het reglement wil de Provincie innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen. Projecten kunnen maximum 25.000 euro steun ontvangen.

Ingediende projecten spelen bij voorkeur in op de nieuwe tendens van STEAM-onderwijs (Science Technology Engineering Arts Mathematics). Maar er kunnen ook projecten ingediend worden die aansluiten bij andere beleidsdoelstellingen omtrent flankerend onderwijsbeleid, zoals een positieve studiekeuze, een gekwalificeerde uitstroom of de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Zo komen onder andere ook projecten uit het volwassenenonderwijs en volwasseneneducatie aan bod.

Projectindieners krijgen de kans om hun projectidee op voorhand af te toetsen via een voortraject. Hierin krijgen ze feedback om hun effectieve projectaanvraag te versterken. Daarnaast worden ze gehoord door de adviescommissie, waar ze hun dossier kunnen verdedigen of toelichten.

Volgende indienronde
Aanvragen voor projectsubsidies kunnen ingediend worden op volgend adres:

Provincie West-Vlaanderen
sectie Onderwijs
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries

of online, via de website www.west-vlaanderen.be/flankerendonderwijs of via onderwijs@west-vlaanderen.be.

Wie gebruik wil maken van het voortraject, kan dit aanvragen uiterlijk op 15 september 2018. Het uiteindelijke dossier dient ingediend te worden vóór 15 oktober 2018. De projecten kunnen ten vroegste van start gaan op 1 januari 2019.

Totaaloverzicht
Sinds 2014 reikte de Provincie voor meer dan 870.000 euro aan subsidies uit aan 57 innoverende onderwijsprojecten in West-Vlaanderen. Ingediende projecten komen zowel uit basis- en secundaire scholen, als uit hogescholen en externe West-Vlaamse verenigingen. Sinds 2017 kunnen ook projecten uit het volwassenenonderwijs ingediend worden.