Provincie organiseert openbaar onderzoek rond PRUP gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek in Ichtegem

De Provincie maakt, in samenwerking met de gemeente Ichtegem, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek, gelegen tussen de Mexicostraat en de Arthur Coussensstraat. 

Met de aanleg van dit gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) wordt het risico op wateroverlast bij hevige regenval in het centrum van Ichtegem beperkt.

Openbaar onderzoek
Op donderdag 20 juni 2019 heeft de provincieraad het RUP met bijhorend onteigeningsplan voorlopig vastgesteld. Dit RUP wordt nu voorgelegd aan het brede publiek tijdens een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en bezwaren kan indienen. Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van maandag 12 augustus 2019 tot en met vrijdag 11 oktober 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek wordt er op dinsdag 20 augustus 2019 een infonamiddag georganiseerd in het gemeentehuis van Ichtegem. Tijdens dit infomoment kan iedereen vragen stellen over het project aan vertegenwoordigers van de Provincie. Inschrijven voor dit infomoment is verplicht, en kan via de website www.west-vlaanderen.be/PRUPGOGBlekerijbeek.

De digitale documenten kunnen ingekeken worden via de website. De analoge documenten kunnen tijdens de openingsuren ingekeken worden in het provinciehuis Boeverbos en in het gemeentehuis van Ichtegem.

Gecontroleerd overstromingsgebied
Bij een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) wordt er gebruik gemaakt van de natuurlijke glooing van het landschap, van een bufferberm en een stuw. De stuw wordt, samen met (een deel van) de berm, dwars op de waterloop geplaatst. Daardoor ontstaat er voor de stuw een kom, waar er water gebufferd kan worden. Op deze manier lopen de percelen binnen de berm gecontroleerd onder water. Dit is de enige oplossing om de dorpskern te beschermen bij hevige buien met grote waterhoeveelheden.

Praktisch – Openbaar onderzoek

Plannen en documenten inkijken
Periode: van maandag 12 augustus tot en met vrijdag 11 oktober 2019
Locaties: 
– gemeentehuis Ichtegem, Dr. Bruwierplein 1 in Ichtegem
– provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge
– website www.west-vlaanderen.be/PRUPGOGBlekerijbeek

Infomoment
Datum: dinsdag 20 augustus, van 16 tot 19 uur
Locatie: gemeentehuis Ichtegem, Dr. Bruwierplein 1 in Ichtegem.

Inschrijven verplicht: www.west-vlaanderen.be/PRUPGOGBlekerijbeek

[ www.west-vlaanderen.be/PRUPGOGBlekerijbeek ]