Proefproject Pottebezemstraat Torhout


Op 27 mei plaatste het lokaal bestuur een proefopstelling in de Pottebezemstraat: een knip voor gemotoriseerd verkeer net voorbij de bocht aan het straatje naar stoeterij Deloof. Deze proefopstelling maakt deel uit van een onderzoek dat gevoerd wordt rond de herinrichting van de Pottebezemstraat in 2024-2025.

De Pottebezemstraat krijgt al jaren dagelijks heel wat zwaar- en sluipverkeer te verwerken. Daarbovenop komen het ongepaste rijgedrag en de hoge snelheden van het verkeer. Het wegdek in de Pottebezemstraat bestaat uit betonplaten. Dit zorgt ervoor dat de hinder voor buurtbewoners nog groter is.

In het verleden werden al heel wat ingrepen uitgeprobeerd zoals het invoeren van tonnagebeperkingen, het plaatsen van hoogtebeperkingen en het plaatsen van vrachtwagensluizen. Deze ingrepen hadden, jammer genoeg, niet het gewenste effect.

Na een bevraging van de buurtbewoners werd op 27 mei een proefopstelling geplaatst in de Pottebezemstraat: een knip voor gemotoriseerd verkeer net na de bocht in de Pottebezemstraat. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen blijven passeren.

Waarom hoort doorgaand verkeer niet thuis in de Pottebezemstraat?

Het Vlaamse wegennet bestaat uit primaire, secundaire en lokale wegen.

De R34 (afrit E403) en de Bruggestraat zijn primaire en secundaire wegen die een verbindende functie hebben. Het is dan ook de bedoeling om zoveel mogelijk verkeer op deze wegen te krijgen en te houden.

Lokale wegen worden opgedeeld in een type 1, 2 of 3 weg. Lokale wegen type 3, zoals de Pottebezemstraat en de Berg op Zoomstraat , zijn ontsluitende wegen. Deze wegen dienen enkel om erfontsluitingen mogelijk te maken en bewoners van of naar het hogere wegennet te brengen.

Het lokaal bestuur waakt erover dat het gebruik van de Torhoutse straten en wegen via deze categorieën verloopt. Met het realiseren van infrastructurele maatregelen proberen we ervoor te zorgen dat lokale wegen hun functie behouden.

Daarnaast wil de Vlaamse overheid door het consequent toepassen van deze categorieën, door onder andere sluipverkeer te vermijden, er ook voor zorgen dat meer mensen de fiets gebruiken in plaats van de wagen. Zo voorkomen we oververzadiging van de straten.