Preventieve surveillance West-Zeeuws-Vlaamse stranden door vogelgriep

Onlangs verscheen een bericht vanuit Het Zeeuwse Landschap dat er vogelsterfte is in Waterdunen door de vogelgriep. Vandaag zijn er signalen gekomen dat er ook elders meer dode vogels dan gebruikelijk worden aangetroffen, en dat ze ook aanspoelen op de West-Zeeuws-Vlaamse stranden. Gemeente Sluis verwacht dit weekend in verband met het warme weer grote drukte aan de stranden. Preventief wordt daarom door de gemeente Sluis surveillance ingezet voor het bewaken van de kustlijn op mogelijk aangespoelde dode vogels.

De verwijdering van eventuele aangespoelde vogels aan het strand gebeurt door de gemeente Sluis. In Waterdunen of andere natuurgebieden gebeurt dit door Het Zeeuwse Landschap. Het verwijderen van de eventuele vogels gebeurt conform protocol en uit voorzorg in speciale beschermende kleding. Zelden worden mensen ziek van het vogelgriepvirus. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact met besmette dieren. Wel wordt gevraagd afstand te bewaren en de dode dieren niet aan te raken, om verspreiding in te dammen. Verder kunnen huisdieren wel ziek worden als ze met dode dieren in aanraking komen. Advies is daarom om honden aan de lijn te houden.

Melden
Inwoners en toeristen kunnen, indien ze een dode vogel aantreffen op het strand, dit melden bij de strandwacht zodat zij het kunnen doorgeven aan de gemeente. Of zelf contact opnemen via het emailadres vogelgriep@gemeentesluis.nl of via de piketlijn Gemeentewerken via telefoonnummer 0117 – 457200. Vermeld in uw melding duidelijk het tijdstip van waarnemen en de exacte locatie. Dode vogels gevonden bij Waterdunen kunnen gemeld worden bij Het Zeeuwse Landschap; hier worden ook rondes gelopen.
Dode vogels die elders gevonden worden, kunnen gemeld worden bij de landelijke NVWA. Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden? | NVWA