Onderzoek naar criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland in volle gang. Zwin College in Oostburg wordt beloond voor actieve deelname

Begin 2020 verscheen een rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel: Dader of Slachtoffer? Criminele uitbuiting; verkenning onder Nederlandse scholen. Van de Nederlandse middelbare scholen maakt 55% zich zorgen over criminele uitbuiting, een ernstige vorm van mensenhandel. 1 op de 10 scholen maakt zich zelfs één of meerdere keren per maand concreet zorgen over een leerling. Hoe zit dit in Zeeland? Ook onze provincie blijft de laatste jaren niet gevrijwaard van delicten gepleegd door jongeren zoals sexting, drugsdealen en overvallen. De vraag is in hoeverre zij daarin worden beïnvloed en of gedwongen door anderen en in hoeverre autoriteiten wetenschap hebben van die dwang.

Om deze vraag te beantwoorden doet Avans Hogeschool in opdracht van de bestuurlijk portefeuillehouders mensenhandel burgemeester Vermue (Sluis), wethouder Van der Reest (Goes) en burgemeester Van den Tillaar (Vlissingen), politie, justitie en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland onderzoek naar criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland en de mate waarin scholen hiervan op de hoogte zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers en studenten en is nog niet volledig afgerond. Data worden verzameld door middel van enquêtes, interviews en dossieronderzoek.

Hoogste respons op enquête
In april werden enquêtes uitgezet onder scholieren, studenten en medewerkers van de Zeeuwse middelbare scholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. In verband met de heropening van de scholen na de lockdown hebben niet alle Zeeuwse scholen aan het onderzoek meegedaan. De hoogste respons komt van het Zwin College in Oostburg. Burgemeester Vermue beloonde de school daarom vandaag namens het onderzoeksteam met tickets voor de online escaperoom ‘Prison Escape’. Ze sprak namens het team haar waardering uit voor alle leerlingen en medewerkers van het Zwin College die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen.

Meedoen kan nog
Criminele uitbuiting is een thema dat altijd onderbelicht blijft. Focus ligt veelal op de gepleegde delicten zelf en zelden wordt duidelijk wat er achter dat individuele feit zit. Anonieme deelname van jongeren en hun leerkrachten aan het onderzoek is daarom juist heel belangrijk om meer beeld te krijgen. Om een representatief beeld van criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland te kunnen krijgen is respons van meer verschillende scholen uit meer verschillende delen van Zeeland noodzakelijk. Het onderzoeksteam heeft dan ook besloten de enquêtes in het nieuwe schooljaar opnieuw uit te zetten in de hoop extra respons te ontvangen.