ONDERTEKENING SAMENWERKINGSCONVENANT SCHONE SCHELDE

Zwerfafval is een moeilijk op te lossen probleem. Om het zwerfafvalprobleem bij de bron aan te pakken is samenwerking essentieel. Hoe meer organisaties en mensen actief zijn en zich verantwoordelijk voelen, hoe meer bewustwording wordt gecreëerd en mensen worden bereikt. Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde is een manier om meer organisaties bij elkaar te brengen en zo hun slagkracht te vergroten. Daarom ondertekenen de wethouders Gino Depauw (gemeente Hulst), Ben van Assche (gemeente Terneuzen) en Rian de Feijter (gemeente Sluis) zaterdag 14 maart a.s. dit convenant in het dorpshuis van Hoofdplaat. Dit is voorafgaand aan de opruimactie Schone Schelde.

Samenwerkingsconvenant Schone Schelde
Met de ondertekening vergroten betrokken partijen hun gezamenlijke samenwerking en daarmee inspanning om de hoeveelheid zwerfvuil in de Schelde structureel te verminderen. Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen. Het convenant richt zich op aanpak bij de bron en wordt ondersteund door gezamenlijke opruimacties, zoals de opruimactie op 14 maart a.s.

Ondertekenaars
Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde werd op 19 februari 2019 voor het eerst ondertekend door Rijkswaterstaat, diverse Zeeuwse overheden, onderwijsinstellingen, havens, natuurorganisaties, bedrijven en andere stichtingen. In navolging hierop ondertekenen dus ook de Zeeuws-Vlaamse gemeenten het convenant. Zo zijn steeds meer partijen aangesloten bij een gezamenlijke aanpak van zwerfafval.