Olietanker weggesleept uit Belgisch windmolenpark C-Power

Activatie rampenplan Noordzee beëindigd – schepen in nood voor de kust van Zeebrugge zijn opnieuw vrijgemaakt – provinciale fase afgesloten

Na enkele mislukte pogingen de voorbije nacht kon de tanker Maersk Nimbus pas vandaag rond het middaguur vastgemaakt worden aan de sleepboot en veilig weggetrokken worden van het windmolenpark waarin hij door de storm terecht gekomen was.

Onder begeleiding van de sleepboot werd de tanker naar een veilige ankerplaats gebracht waar hij nu zijn beurt afwacht om zijn vaarweg verder te kunnen zetten.  De tanker was op weg naar de haven van Antwerpen.

Ondanks de onstuimige zee en de zeer moeilijke omstandigheden omwille van de storm Eunice zijn er als bij wonder geen gekwetsten gevallen en liepen het schip, noch de windmolens enige schade op.

Aan boord van de tanker, geladen met meer dan 31.000 ton brandbaar, geraffineerd product,  waren 18 bemanningsleden. 

De waarnemend gouverneur heeft bijgevolg de provinciale fase van het algemeen nood- en interventieplan Noordzee om 12.45 uur beëindigd.