Noro-virus in Torhouts woonzorgcentrum

Momenteel hebben een 35-tal bewoners van het woonzorgcentrum maag- en darmklachten. Bij een aantal bewoners is de aanwezigheid van het besmettelijke noro-virus bevestigd. Het noro-virus of beter gekend als ‘buikgriep’ is uiterst besmettelijk.

Het woonzorgcentrum heeft alles in het werk gesteld om verdere besmettingen te voorkomen en legt hiervoor nog striktere hygiëne-eisen op. Dit gebeurt in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts van het wzc. Zij pleegt overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het ziekenhuis en de huisartsen die patiënten hebben in het wzc.

Alle gemeenschappelijke activiteiten in het woonzorgcentrum worden tijdelijk opgeschort en de bewoners eten individueel op de kamer. Het zorgteam beschikt over wegwerpschorten, handschoenen en de nodige ontsmettingsproducten. De familieleden van de zieke bewoners werden ingelicht en aan bezoekers wordt gevraagd om heel strikte handhygiëne toe te passen.

De coördinerend en raadgevend arts stelt voor om, indien mogelijk, bezoek uit te stellen naar een later tijdstip. Er is continue overleg tussen het zorgteam, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentrum.