Nieuwe naam voor oude begraafplaats in Torhout

Elsie Desmet, schepen van begraafplaatsen en schepen van erfgoed Lieselotte Denolf : de oude begraafplaats in de Bruggestraat behoort tot één van de oudste begraafplaatsen in België. Een waardevolle plaats dus, want ze is erkend als monument. Met een nieuwe officiële naam en een toekomstvisie wensen we deze plaats nog vele generaties te behouden.
In 2018 werd reeds een beheerplan opgemaakt en in 2019 werd een kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd. Het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd waarbij ook de erfgoedwaarde bepaald werd.
Verschillende infomomenten en wandelingen doorheen de begraafplaats gaven reeds een eerste impressie over de geschiedkundige waarde van de begraafplaats. Met de lancering van de nieuwe officiële naam en de toekomstvisie kunnen we vanaf nu ook effectief gefaseerd zaken uitvoeren op terrein.
Nieuwe naam voor oude begraafplaats
Door de erfgoedraad werden een aantal voorstellen van namen gelanceerd, maar uiteindelijk werd de keuze overgelaten aan de Torhoutse bevolking en werd gekozen voor een naam die al jaren ingeburgerd is, namelijk ‘Oud Kerkhof’. Vanaf nu dus ook de officiële benaming!
“Na de opmaak van het beheerplan, het kunsthistorisch onderzoek, de goedkeuring van het hergebruik van grafzerken, het invoeren van een peter- en meterschap en het omvormen van de oude begraafplaats tot een parkbegraafplaats is de keuze van een naam voor onze oude begraafplaats opnieuw een stap in de opwaardering van deze serene plaats. Een plaats waar erfgoed, natuur en respect voor onze voorouders hand in hand gaan. Graag wil ik alle mensen die deelnamen aan de oproep van harte danken. Het resultaat liet er geen twijfel over bestaan. De naam ‘Oud Kerkhof’ steekt er met kop en schouders bovenuit. De keuze van de Torhoutenaar is duidelijk”, zegt schepen van begraafplaatsen, Elsie Desmet.
Uitvoeren beheerplan
Voor de uitvoering van het beheerplan wordt in verschillende zones gewerkt waarbij de toekomstvisie via infopanelen op het ‘Oud Kerkhof’ wordt voorgesteld rond hergebruik en meter- en peterschap, maar ook rond algemene en rond heel specifieke inrichtingsprincipes voor de verschillende blokken.
De infopanelen blijven aanwezig, dus neem gerust een kijkje, wandel langs de paden en laat je onderdompelen in dit waardevolle stukje Torhout!
“Graag nemen we je mee op sleeptouw doorheen ‘Oud Kerkhof’. Via infopanelen laten we jou kennismaken met de toekomstvisie van deze historische plaats. Een boeiend geheel van erfgoed, historische levensverhalen en natuur. Meer dan de moeite om deze unieke plaats een bezoek te brengen”, vertelt Elsie Desmet, schepen van begraafplaatsen.

Aanplakking
Bij de graven op het beschermde deel van de begraafplaats werden ondertussen bordjes geplaatst. Deze borden blijven gedurende 1 jaar staan.
Doel hiervan is om te weten of er nog nabestaanden zijn die het graf bezoeken en wat hun intenties zijn omtrent het graf van hun verwante(n).
“Nabestaanden kunnen ervoor kiezen om het graf al dan niet te behouden”, schetst schepen van erfgoed Lieselotte Denolf. “Als er gekozen wordt voor behoud, dan staat de nabestaande zelf in voor het onderhoud en de renovatie van het graf. Daarvoor maakt het lokaal bestuur kosteloos een nieuwe concessie op.”
Een eeuwige vergunning wordt omgevormd tot een concessie van 50 jaar. Als er geen concessie was of de huidige concessie vervallen is, kan je kiezen voor een concessie van 20 of 50 jaar. Het nemen van een concessie is gratis. De concessiehouder moet het grafmonument wel onderhouden en renoveren. Voor de renovatie van een beschermd grafmonument voorziet Onroerend Erfgoed subsidies.


Wanneer er geen familie meer is, de familie geen concessie neemt of afstand doet van het monument, dan komt het graf in eigendom van het lokaal bestuur. In dat geval kan het opgenomen worden voor hergebruik of peter- en meterschap als het om een beschermd monument gaat, of ruiming als het om een niet-beschermd monument gaat.