Nieuwe missie en visie voor Woonzorgcentrum Sint-AugustinusTorhout

De vele veranderingen van de afgelopen jaren deed Woonzorgcentrum Sint-Augustinus nadenken over de toekomst. Onder begeleiding en na een participatief traject werd een nieuwe toekomstgerichte en heldere visie en missie ontwikkeld.

Woonzorgcentrum Sint-Augustinus werd de afgelopen jaren geconfronteerd met heel wat uitdagingen en veranderingen. De zorggraad steeg in drie jaar tijd van 70 naar 85%. In 2020 werden we geconfronteerd met COVID-19 en zoals iedereen weet had dit een zeer grote impact op de werking. Daarnaast gingen we ook op zoek naar een nieuwe directeur en een nieuwe hoofdverpleegkundige en ook dat was een heuse uitdaging. Want zoals bij alle zorginstellingen is het vinden van goede medewerkers een werk van iedere dag. Dit alles, samen met de evolutie in de ouderenzorg, deed ons nadenken over de toekomst van ons woonzorgcentrum. Een nieuwe missie en visie drong zich op.

Een toekomstoefening de juiste begeleiding

Om huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan, zijn we op zoek gegaan naar een partner die ons kon begeleiden bij het bepalen van een nieuwe missie en visie. We zijn er immers van overtuigd dat die de fundamenten vormen van een solide werking en organisatie. Samen met Probis werd een participatief traject uitgestippeld waar met betrokkenheid van alle belanghebbenden (bewoners, familie, medewerkers, partners, …) gezocht werd naar waar we voor staan (missie) en waar we heen willen (visie). We wilden ook van de gelegenheid gebruik maken om pijnpunten in de werking te detecteren om deze meteen ook te kunnen aanpakken.

Nieuwe missie en visie

Na een interne en externe omgevingsanalyse met gesprekstafels en interviews zijn we nu gekomen tot een nieuwe missie en visie. Na goedgekeurd te zijn door de OCMW-raad willen we hier nu verder mee aan de slag.

“Een missie en visie moet wervend zijn, leiden tot nieuwe dynamiek en positieve flow.”, aldus Joost Cuvelier, schepen ouderen- en thuiszorg.

Françoise De Vreeze, directeur zorg, voegt daaraan toe: “Samen hebben we gestreefd naar een toekomstgerichte en heldere missie en visie. Duidelijk maken waarvoor het woonzorgcentrum staat en waar we heen willen en ervoor zorgen dat iedereen met de neuzen in dezelfde richting staat.”

Onze slagzin is dan ook: ZIN in ‘t LEVEN geworden!

Missie: Sint-Augustinus, zin in ‘t leven!
Campus Sint-Augustinus biedt dankzij de gedreven en professionele inzet van medewerkers en vrijwilligers een warme en gezellige thuis aan de Torhoutse zorgvrager. In het hart van onze levende stad creëren we samen een aangename plaats om te leven en te werken.

Visie: Campus Sint-Augustinus biedt de Torhoutse zorgvrager warme zorg- en dienstverlening met respect voor ieders wensen en mogelijkheden. Samen met de familie, mantelzorgers en de omgeving streven we naar verbondenheid, waarbij het wonen en leven op het ritme van de zorgvrager voorop staat.

We dragen samen met het lokaal bestuur zorg voor de zorgvrager, onze gedreven medewerkers en vrijwilligers. We vormen één breed en sterk team en geven elke dag het beste van onszelf, waarbij de klemtoon wordt gelegd op kwaliteit, vernieuwing en levenslang leren.

We maken van “ZIN in ‘t LEVEN” een werkwoord voor iedereen!