Nieuwe directeur voor de Torhoutse Kunstacademie.

Op donderdag 29 april 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen Leen Langenbick aangesteld als directeur van de Kunstacademie Torhout. Zij heeft de selectieprocedure succesvol doorlopen.

Leen, 43 jaar, moeder van Noor (17 jaar) en Fran (15 jaar) woont in Brugge samen met haar partner Wouter Fillieux. Ze heeft een masterdiploma klassieke gitaar en kamermuziek. Ze is actief als muzikant bij het gitaarkwartet Four Times a Lady.

Leen was reeds 2 jaar waarnemend directeur. We zijn verheugd dat zij deze taak verder kan opnemen. We danken hierbij haar voorganger, Johan Vandecaveye, die de school stevig heeft uitgebouwd. Leen was van bij de aanvang hierbij nauw betrokken. “Leen kent de kunstacademie door en door. We zijn ervan overtuigd en hebben er vertrouwen in dat de Kunstacademie op een positief elan verder zal groeien onder haar leiding en wensen haar veel succes toe”, aldus schepen Joost Cuvelier.