Nieuw zwembad krijgt er sporthal bij in Middelkerke

Het nieuwe zwembad, dat volledig wordt ingewerkt in het duinenlandschap tussen de Duinenweg en Westendelaan, wordt meteen uitgebreid met een nagelnieuwe sporthal. De optie om een multifunctionele sportzaal in te richten bij het bad wordt dus sneller dan verwacht gelicht. “Een logische realisatie”, vertelt sportschepen Dierendonck. 

Eerder dit jaar heeft het gemeentebestuur al de plannen van een nieuw zwembad goedgekeurd. Daarin zitten onder meer een bad van 25 meter – goed voor acht banen -, recreatiebad, en ruimte voor horeca en wellness.  Het gemeentebestuur heeft nu besloten om de concessie, die het voor een nieuw zwembad verleende aan Vita Groep, uit te breiden met het realiseren van een sporthal op dezelfde site, zegt sportschepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker). “In de sport is timing essentieel. Toen de plannen voor het nieuwe zwembad werden voorgesteld, konden aandachtige kijkers zien dat de sporthal op de plannen ruimtelijk voorzien was. Het gemeentebestuur besluit nu om praktische, financiële en organisatorische redenen om de bouw van de sporthal sneller in te zetten.” 

De nieuwe sporthal, herkenbaar aan het platte dak links, wordt aan het nieuwe zwembad gebouwd.
 Vita Groep De nieuwe sporthal, herkenbaar aan het platte dak links, wordt aan het nieuwe zwembad gebouwd.

De plannen voorzien een indoorcomplex met twee zalen: een traditionele sporthal met alle nieuwste voorzieningen, zoals tribune, sportvloer, bergingen en kleedkamers.  Daarbij zijn er twee basket-, vier volleybal-, acht badminton- en twee recreatieve tennisterreinen. Een andere ruimte in twee niveaus kan privaat worden uitgebaat. “Voor de invulling van de sporthaluren krijgen het gemeentebestuur en de lokale sportclubs absolute voorrang. Resterende, vrije uren kunnen door de uitbater verhuurd worden”, zegt Dierendonck. “De versnelde realisatie is logisch. Het zwembad en de sporthal vormen één technisch en functioneel geheel. Als het complex in spreekwoordelijke ‘stukken en brokken’ zou worden opgetrokken, drijft dat de bouwkosten onnodig op. Nu wordt de volledige sportinfrastructuur in één beweging gebouwd: dus één werfinrichting, één bouwtermijn, één bestelcyclus voor gelijkwaardige materialen en het vooruitzicht op de uitbating van een mooi geheel.” Voor de realisatie verwijst de gemeente ook naar een gelijkaardig project in Maastricht, waar bijvoorbeeld met onrechtstreeks daglicht wordt gewerkt om de sporters niet te hinderen. 

De nieuwe sporthal, herkenbaar aan het platte dak links, wordt aan het nieuwe zwembad gebouwd.
 Vita Groep De nieuwe sporthal, herkenbaar aan het platte dak links, wordt aan het nieuwe zwembad gebouwd.

Eén concessiehouder

Net zoals het zwembad wordt de sporthal gerealiseerd door de Vita Groep. Juridisch vormt dat geen probleem, omdat de uitbreiding van de bestaande concessie voor de bouw van een sporthal minder da vijftig procent van de waarde van de eerder toegewezen zwembadconcessie bedraagt. “Veel functies in het complex zullen worden gedeeld, denk maar aan het horecagedeelte, maar ook de openingsuren en de onderhoudsblokken”, stelt de schepen nog. “In ruil voor de bouw en exploitatie betaalt de gemeente een jaarlijkse, te indexeren, bruto werkingssubsidie van 276.000 euro. De totale terbeschikkingstelling voor zwembad en sporthal bedraagt zo’n 1,5 miljoen euro.” Tegen 1 juli 2021 zou het complex klaar moeten zijn. De volledige site – zwembad en sporthal – is maar liefst 6.000m² groot. In de sporthal zullen ook een aantal evenementen plaatsvinden, zoals het boksgala, hobbybeurs en champagneweekend. 

De nieuwe sporthal, herkenbaar aan het platte dak, wordt aan het nieuwe zwembad gebouwd.
 Vita Groep De nieuwe sporthal, herkenbaar aan het platte dak, wordt aan het nieuwe zwembad gebouwd.

Plan voor bestaande sporthallen

Middelkerke heeft momenteel drie sporthallen in gebruik. De komst van de nieuwe sporthal noopt het gemeentebestuur tot het uitwerken van een toekomstplan voor de bestaande sporthallen. “Turnclub De Sirene krijgt eindelijk een vaste zaal in De Bamburg Lombardsijde. Nu moeten zijn elke keer hun materiaal, zoals matten en turntoestellen, op verschillende lokalen opstellen. Van een uur turnen blijft er zo maar veertig minuutjes over. De bestaande werkingen en bezettingen in Leffinge en Middelkerke blijven vooralsnog ongewijzigd.” De oprichting van de sporthal vult een belangrijk aspect van het nieuwe sportpark De Krokodiel in, zo besluit het gemeentebestuur. “Deze site wordt een uniek sportparadijs aan de kust met voorzieningen voor attractieve buitensporten en topinfrastructuur in een prachtige omgeving.”