Nieuw kantoorgebouw met loods als sluitstuk van Kortemarks drieluik voor dienstverlening


Naast de Mouterij op de Brouwerijsite en De Roende komt er in onze gemeente op korte termijn een derde en laatste gebouw voor de gemeentelijke dienstverlening. Langs de Staatsbaan 30 voorziet het college een kantoorgebouw met loods voor de afdeling Omgeving. De gemeenteraad keurde maandagavond het bestek voor de aanstelling van een ontwerpteam goed.
In het kantoorgebouw zullen alle diensten van de afdeling ‘Omgeving’ gehuisvest worden: Stedenbouw, de milieudienst en het Omgevingsloket (nu op de gelijkvloerse verdieping van het gemeentehuis), maar ook de diensten openbaar domein, gebouwen en mobiliteit. De uitleendienst, vaak bezocht door verenigingen, zal voortaan ook daar ondergebracht worden. Ook wie bijvoorbeeld tijdelijke verkeersborden nodig zou hebben, zal die op deze nieuwe site kunnen afhalen. Het voordeel voor de burger is dat de administratieve afhandeling daarvan meteen op dezelfde plaats gebeurt.
Klantvriendelijk en duurzaam
Op vandaag maakt de afdeling voor opslag al gebruik van de ‘groene loods’ op deze locatie. Die zal worden gesloopt en de bestaande smalle toegang wordt verbreed. De nieuwe loods – of volgens het bestek ‘technische werkplaats met luifel en bergruimte’ – moet in de eerste plaats functioneel zijn, daar waar het gemeentebestuur voor eraan gekoppelde kantoorgebouw graag vernieuwende architectuur wil zien met hedendaagse oplossingen. Voor het bestuur is het belangrijk dat arbeiders en bedienden er voortaan samen onder één dak aan het werk zijn.
De site moet een aangename en gastvrije omgeving zijn voor het personeel en de bezoekers. Toegankelijkheid, veiligheid en milieu- en klantvriendelijkheid zijn belangrijke factoren waarmee de ontwerpers rekening zullen moeten houden. Bovendien wil Kortemark een voorbeeld zijn op het vlak van het gebruik van hernieuwbare energie. Ook dat omcirkelen de toekomstige ontwerpers dus best met rood in hun aantekeningen.
Kostprijs
De totaalkost van dit project wordt in eerste instantie op 3 miljoen euro geschat, alle kosten inbegrepen. Uiteraard gaat het in deze fase louter om een indicatief richtbedrag voor de kandidaat-ontwerpers.
In dat bedrag zit in de eerste plaats dus een nieuw kantoorgebouw met kantoorruimtes, een vergaderzaal, keuken, sanitair blok, een viertal ontvangstruimtes en een wachtruimte, maar ook douches en kleedruimtes en een refter.
Daarnaast moeten met die centen ook een werkplaats en binnenopslag gebouwd worden van zo’n 1.800 m² en moet er een buitenopslag met ruimte uitgewerkt worden. Ook parkeerplaatsen voor personeel en voor bezoekers zitten in ditzelfde bestek, net als een tuin van zo’n 250 m² nabij de refter waar het personeel in een degelijke groene omgeving kan pauzeren.
Timing
In deze eerste fase keurde de gemeenteraad het bestek goed voor het aanstellen van een ontwerpteam. Dit team zal zes maanden de tijd krijgen om een voorontwerp uit te werken rond architectuur, stabiliteit van de technieken en omgevingsaanleg en nog eens zes maanden voor het eigenlijke ontwerp.
Binnen de drie maanden na de goedkeuring van het ontwerp moeten de werken worden aanbesteed.
Drie pijlers
Met de realisatie van deze nieuwbouw vervolmaakt Kortemark het drieluik van de gemeentelijke dienstverlening. De inwoners kennen intussen al goed de weg naar De Roende voor onder andere de dienst Burgerzaken en het Sociaal Huis. De Mouterij, op de Brouwerijsite, herbergt vanaf dit voorjaar de verschillende vrijetijdsdiensten en de bibliotheek. In de nieuwbouw langs de Staatsbaan moet de burger dan zijn voor alles wat het Omgevingsloket, bouwdossiers en dergelijke meer te maken heeft.
Moeten inwoners dan nooit meer een voet binnenzetten in het gemeentehuis? Veel minder, in elk geval, want alleen ondersteunende diensten zoals het secretariaat, financiën, ICT, de personeelsdienst en de communicatiedienst zullen er nog gehuisvest zijn. Het gemeentehuis blijft wel de plaats waar de gemeenteraad vergadert en behoudt ook zijn ceremoniële functie. Wie graag dus nog eens in het gemeentehuis komt, heeft keuze uit drie haast allemaal even aanlokkelijke opties: bij één van de diensten aan de slag gaan, de gemeenteraad bijwonen… of trouwen.