NIEUW BIJ SCHOLENGROEP SINT-REMBERT:
INFORMATICASCHOOL REMBERT TORHOUT MET DRIE GLOEDNIEUWE
STUDIERICHTINGEN


Vanaf 1 september 2023 kunnen onze leerlingen van de derde graad terecht in Informaticaschool
Rembert Torhout. We bieden vier informaticarichtingen aan waarvan er drie gloednieuw zijn. Ze
zijn verspreid over het VTI en het Sint-Jozefscollege. Na de komst van Sportschool Rembert Torhout
in 2021 is het de tweede afdeling van Scholengroep Sint-Rembert die zich specialiseert in een
welbepaald segment van het onderwijsveld en over de grenzen van de verschillende scholen heen
gaat.
Drie gloednieuwe richtingen
Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen van Scholengroep Sint-Rembert met interesse in IT hun
passie nog beter combineren met hun studie. Er komen namelijk drie gloednieuwe richtingen bij:
Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen in het Sint-Jozefscollege en Applicatie- en
Databeheer en Datacommunicatie en Netwerkinstallaties in het VTI.
Grondlegger
In de studierichting Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen vinden we leerlingen die een
brede algemene vorming willen combineren met een pakket bedrijfs- en informaticawetenschappen.
Het gaat om een overwegend theoretische studierichting binnen de doorstroomfinaliteit. Het SintJozefscollege Torhout zal de richting inrichten. “Door de toenemende digitalisering is er nood aan
dynamische en communicatief sterke afgestudeerden met een brede bedrijfskennis en uitstekende
beheersing van digitale tools”, klinkt het bij directeur Martine De Zutter. Scholengroep Sint-Rembert
is trouwens de oorspronkelijke bedenker van die richting. “We zijn inderdaad de grondlegger. Er zat
nog een leegte in de studiematrix. Die vullen wij nu op. Zo zal de informaticaschool straks het
volledige spectrum aan informaticarichtingen kunnen aanbieden aan de leerlingen.”
Daarnaast vinden we binnen de doorstroom- & arbeidsmarktfinaliteit ook de gloednieuwe richting
Applicatie- en Databeheer. Die richting is in handen van VTI Torhout. “We mikken op leerlingen die
onderzoekend en contextgericht inzichten wensen te ontwikkelen binnen de toegepaste wiskunde en
softwareontwikkeling”, vertelt directeur Stijn Debruyne. Specifiek voor de studierichting zijn de
kennis van datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur. Het uitwerken,
testen en onderhouden van webapplicaties kan daar een voorbeeld van zijn.