Nieuw bij scholengroep Sint-Rembert Torhout : Defensie en veiligheid

Vanaf 1 september 2021 biedt SiVi (Technisch Instituut Sint-Vincentius) Torhout een nieuwe richting aan. Het vijfde jaar Defensie en veiligheid is een kwaliteitsvolle TSO-richting die jonge mensen warm maakt en voorbereidt op een job in de private of publieke veiligheidssector. Op vrijdagavond 12 maart volgt een eerste infosessie voor geïnteresseerde kandidaat-leerlingen.

Vijfde jaar Defensie en veiligheid

Volgens www.mil.be is werken bij Defensie geen job, maar een missie. In Torhout kan je die missie alvast goed voorbereiden. SiVi biedt er vanaf volgend schooljaar het vijfde jaar Defensie en veiligheid aan. Je verwerft er de fysieke en professionele competenties die vereist zijn bij de instroom naar veiligheidsberoepen. De nieuwe richting bereidt je voor op de specifieke selectie en rekrutering eigen aan de veiligheidssector. Daardoor verhoog je je slaagkansen bij toelatingsproeven zoals bij Defensie, bij Justitie, voor een job als penitentiair bewakingsassistent of als private bewakingsagent.

Niet enkel het leger

Daarbij denken we dus niet alleen aan een job bij het Belgisch leger. “Leerlingen die de opleiding met vrucht beëindigen behalen niet alleen hun diploma secundair onderwijs, ze halen ook erkende bekwaamheidsbewijzen en getuigschriften voor bijvoorbeeld bewakingsagent en deelcertificaten uit de brandweeropleiding”, aldus directeur Hilde Maertens. “De leerlingen kunnen dus nog alle richtingen van de veiligheidssector uit.

Ervaring uit integrale veiligheid – veiligheidsberoepen

SiVi bouwde de voorbije jaren al een ruime ervaring op als het gaat over opleidingen binnen de veiligheidssector. Al in 2009-2010 richtte het het studiegebied maatschappelijke veiligheid op wat resulteerde in zowel het zevende jaar Integrale Veiligheid (7 Se-n-Se) als het zevende jaar Veiligheidsberoepen (7BSO). Twee richtingen die je nu ook nog steeds kan volgen in de school. Tijdens die studies behalen de leerlingen allerlei attesten en certificaten zodat ze voorbereid zijn voor een job bij de politie, de brandweer of de private veiligheidssector. De pioniersrol die SiVi vervulde, zorgde voor veel ervaring en goede contacten met de verschillende spelers uit het werkveld van de veiligheid.

Straks ook sportschool in Torhout

Het vijfde jaar Defensie en veiligheid is niet de enige nieuwe richting die Scholengroep Sint-Rembert straks aanbiedt. In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs start de scholengroep in september met de Sportschool Rembert Torhout. Dat is een samenwerking tussen Middenschool Sint-Rembert Torhout, het Sint-Jozefsinstituut/college en SiVi waarbij leerlingen zich met behulp van gloednieuwe sportinfrastructuur van in de eerste tot de derde graad kunnen focussen op hun sportieve talenten in gemoderniseerde of nieuwe studierichtingen op elk studieniveau.