N-VA Torhout over het meerjarenplan van de stad

Eva Maes, Voorzitter N-VA Torhout : “Ambitieus plan van het Torhoutse bestuur voor de komende legislatuur”. Dit was onze eerste indruk toen we het meerjarenplan voor 2020-2025 voorgeschoteld kregen. Ook noodzakelijk na twee magere legislaturen van weinig investeringen en vooral veel besparingen. Met de investeringen van meer dan 40 miljoen euro wordt vooral de achterstand van vele jaren ingehaald.
Het nieuwe plan heeft twee grote luiken: de stadskernvernieuwing, die na meer dan 40 jaar een dringende facelift nodig heeft, gecombineerd met het nieuwe gescheiden rioleerstelsel. Als tweede luik wordt er heel wat aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker. Ondanks dit reeds aangestipt stond als prioritaire doelstelling in de vorige legislatuur bleef de fietser op zijn honger zitten. Nu wordt de fietssnelweg langs de spoorlijn aangelegd, de verbinding met Veldegem wordt veiliger met een fietspad langs de Rozeveldstraat en het langverwachte fietspad langs de Kortemarkstraat staat op de agenda.
Maar… Daar stopt vooral het grote ambitieuze nieuws. Het lijvig boek met alle geplande acties blijft zeer algemeen en vaag. ‘We zullen het winkelaanbod verhogen, we ontwikkelen een visie over het oude stadhuis, we zetten acties op om de relatie tussen burgers en ondernemers te stimuleren, we zetten in op sensibilisering rond drugs- en alcoholgebruik’
Deze acties vullen de blaadjes goed maar zijn weinig concreet. Vooral dit laatste punt rond drugs- en alcoholgebruik. Anno 2020 moeten we vooral kiezen voor controle en handhaving. Onze jeugd moet kunnen opgroeien in een stad waar drugs geen plaats heeft. Als we daar niet hard op inzetten hypothekeren we de toekomst van onze stad en van de jongeren zelf. Nultolerantie is dan ook ons uitgangspunt. Ook op vlak van verkeersveiligheid is controle het enige middel om de hardleerse chauffeurs aan te pakken.
Naast de goed bedoelde acties hebben we natuurlijk ook het financiële luik. Uw schuldenlast dusdanig laten oplopen kan gevaarlijk worden voor onze toekomst. Met de cijfers die nu voor liggen flirten we met een schuldratio 1. Dit betekent wanneer je boven het coëfficiënt 1 gaat, de schulden hoger liggen dan de ontvangsten. De ingeboekte, verwachte ontvangsten worden wel zeer rooskleurig ingeschat. Het Torhoutse stadsbestuur verwacht een jaarlijkse stijging van 3% die ze uit de personenbelasting en de opcentiemen uit onroerende voorheffing zullen halen. Dit lijkt ons toch voorbaring met de nakende conjunctuur. Grote bouwprojecten staan niet gepland, dus extra inkomsten uit onroerende voorheffing mogen we niet verwachten. Of zal de invulling van het nieuwe bedrijventerrein deze gaten vullen?
Met deze hoge schuldenlast hebben we geen ruimte om tegenslagen op te vangen of om nieuwe opportuniteiten mee te nemen. Het worden 6 jaren om goed naar het bord te kijken. Wij zullen deze taak zeker op ons nemen