MPI De Zandkorrel Eernegem mag hun 2de groene vlag in ontvangst nemen.


De Zandkorrel mag na 3 jaar intens verder werken hun 2de groene vlag in ontvangst nemen. Niet alleen werken de leerlingen actief in en met de natuur van het groene domein. Ze zetten zich ook in voor de buurt.
Linda Van Meersche, MOS coördinator met de focus op ECO schools en Donald Dupon, MOS coördinator van West – Vlaanderen begeleidden het Eco-Schools spel. Een speelse manier om na te gaan of de vooropgestelde doelen werden bereikt.
Het is een bekroning op het mooie werk van de voorbije 2 moeilijke schooljaren. Een tijd waar verbinding werd gezocht met de bewoners van het wzc Sint-Anna en verbinding op school zelf. Het was een uitdaging om creatieve wendingen te geven aan deze aparte periode. De voorbije jaren werd met diverse partners ingezet op ‘ actief burgerschap’. De toon is alvast gezet om dit verder te verdiepen.