Minister Crevits zorgt voor slimme versterking lokale economie

Winkelgebieden versterken door gebruik van een data-dashboard, het druktebeleid in Brugge meten en aan de hand van Artificiële Intelligentie beter organiseren en provincies die de handen in elkaar slaan om aan de hand van data het detailhandelsbeleid op punt te zetten. Het zijn enkele van de 8 projecten die steun krijgen van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits. Minister Crevits wil steden en gemeenten zo de mogelijkheid bieden om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met hulp van technologie en digitalisering. De mobiliteit in een gemeente, maar ook de combinatie van winkelen, werken en vrije tijd in een stad of gemeente is nodig om die stad of gemeente leefbaar te houden.   

“De coronacrisis treft de lokale economie in onze steden en gemeenten zwaar. Winkels kunnen dan wel onder voorwaarden open blijven, toch grijpen veel ondernemers naar het digitale om te kunnen blijven werken. De 8 projecten die goedgekeurd werden gaan aan de hand van technologie en digitale transformatie op zoek naar manieren om dit in goede banen te leiden en willen handvatten aanreiken voor nieuwe businessmodellen.” – Hilde Crevits   

Digitalisering en het slim gebruik van data zijn belangrijk voor de lokale economie. De coronacrisis, die  de lokale economie zwaar treft, versterkt deze vaststelling. Veel ondernemers zijn genoodzaakt om op zoek te gaan naar digitale alternatieven en relevante informatie om zich beter te kunnen positioneren. Steden en gemeenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Om hen in deze uitdaging te ondersteunen werd in mei 2020 een oproep gelanceerd die zich richt naar lokale en provinciale besturen. De oproep past in het ‘Smart City’ programma van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dat steden en gemeenten moet stimuleren om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met technologie en digitale innovatie. Daarbij is ook de samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en de burger essentieel. 

In het kader van deze oproep werden 8 projecten goedgekeurd, goed voor een totaal Europees steunbedrag van  1,9 miljoen euro. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits zorgt voor 1,84 miljoen euro cofinanciering. Voor West-Vlaanderen gaat het om vier projecten.  

Drukteplatform in Brugge en Gent
De steden Brugge en Gent willen de economische actoren binnen hun stad zoals handelaars, horeca-uitbaters, ondernemers, investeerders, … een platform bieden dat hen bruikbare informatie kan verschaffen over het druktebeeld in de stad. Dit platform kan heel wat antwoorden bieden op vragen zoals bijv. hoeveel winkelende bezoekers passeren er in een handelsstraat? Waar is het zinvol om te investeren? De economische actoren zijn sterk geïnteresseerd in evoluties en willen tijdsintervallen met elkaar kunnen vergelijken, zoals hoeveel bezoekers er waren tijdens een koopzondag, braderie of solden dit en vorig jaar. Het project start met een gebruikersonderzoek om maximaal in te spelen op de noden en verwachtingen van ondernemers. Via analyse en combinatie van de al beschikbare databronnen gaan ze niet alleen het actuele druktebeeld weergeven maar ook komen tot bruikbare druktevoorspellingen. Door proefprojecten op te zetten in beide steden wordt onderzocht welk meetsysteem de meest relevante en accurate data oplevert. De steden Gent en Brugge ontvangen voor de uitvoering van dit project 222.616 euro steun vanuit het Europees Fonds voor regionale  Ontwikkeling (EFRO) en 222.616 euro vanuit Vlaanderen. 

Datagestuurde-winkelgebieden in RoeselareEen ander project is ‘Datagestuurde-winkelgebieden’. De steden Mechelen, Leuven, Roeselare, Antwerpen en de Thomas More hogeschool slaan de handen in elkaar en gaan opzoek naar een gebruiksvriendelijke manier om data te monitoren en aan te bieden aan handel en horeca zodat ze deze kunnen implementeren in hun businessplannen. Deze data kunnen de steden ook zelf gebruiken om hun beleid rond handel en horeca te sturen.  Hierbij wordt vertrokken vanuit de behoeften van de handelaars en wordt samen met hen bekeken over welke data zij beschikken en hoe deze aangevuld kan worden met bijkomende data. Het sluitstuk is het opleveren van een dashboard voor handelaars en een dashboard voor het beleid van de betrokken steden waardoor beide partijen via accurate data meer kennis ter beschikking krijgen om hun acties op af te stemmen. Deze ervaringen zullen ook op ruime schaal gedeeld worden met andere steden en gemeenten. 

Met het project ‘INVEST’ slaan de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg de handen in elkaar  voor de realisatie van een efficiënt en effectief detailhandelsbeleid en de ontwikkeling van een florerend en toekomstgericht detailhandelsapparaat in Vlaanderen. Ze willen dit beleid, dat kernversterking en lokaal kopen als uitgangspositie heeft, meer baseren op slimme data en toepassingen om het zo meer onderbouwd, accurater en performanter te maken. Aan de hand van dat systeem moet het ook mogelijk zijn om de situatie in de ene gemeente met een andere te vergelijken. Via het project krijgen de gemeenten bijkomende data ter beschikking en worden ze geholpen om deze te vertalen naar hun detailhandelsbeleid. Ook handelaars zelf zullen gebruik kunnen maken van bepaalde data om zo hun verkoop beter te analyseren en performanter te maken of om betere keuzes te kunnen maken bij de oprichting van een nieuwe winkel of de verhuis van bestaande winkels.POM West-Vlaanderen en de overige projectpartners ontvangen voor de uitvoering van dit project 227.600 euro steun vanuit het Europees Fonds voor regionale  Ontwikkeling (EFRO) en 227.600 euro vanuit Vlaanderen. 

Met het project ‘LocusFocus’ tot slot, willen POM Vlaams-Brabant, de West-Vlaamse partner Intercommunale Leiedal en VERA, het Vlaams-Brabantse steunpunt voor e-government, zorgen dat lokale overheden op basis van data slim snel, transparant, accuraat en onderbouwd locatieadvies kunnen aanbieden aan bedrijven en ondernemers. Schaarste wordt een belangrijke toekomstige uitdaging aangezien greenfield bedrijventerreinen steeds meer volzet geraken. Thema’s als verweving, ondernemen in de kern, verdichting en ontharding worden steeds relevanter en maken deel uit van strategische visies rond ruimte in lokale, regionale en Vlaamse beleidsplannen. Dit project brengt data samen in een informatiemodel en legt zo de basis voor het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk en toegankelijk platform, wat lokale besturen in staat stelt om een slimmer locatieadvies aan bedrijven te geven. POM Vlaams-Brabant en de overige projectpartners ontvangen voor de uitvoering van dit project 222.042,83 euro steun vanuit het Europees Fonds voor regionale  Ontwikkeling (EFRO) en 222.042,83 euro vanuit Vlaanderen. 

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Door bijv. koopstromen in kaart te brengen en de mobiliteit te monitoren kan de drukte in een stad gemeten worden en kunnen maatregelen genomen worden om bezoekers te spreiden en zo te vermijden dat er zich teveel mensen tegelijkertijd in de winkelstraten begeven. Ook detailhandelaars zelf  kunnen zo gebruik maken van bepaalde data om hun verkoop beter te analyseren en performanter te maken of om betere keuzes te kunnen maken bij de opstart van nieuwe of de verhuizing van bestaande winkels. Technologie geeft ons de mogelijkheid om het detailhandelsbeleid te versterken, die opportuniteit mogen we niet missen.”