Minister Crevits investeert 3 miljoen euro in onderzoeksinfrastructuur voor hogescholen, waarvan 520.000 euro voor West-Vlaanderen

Hogescholen zijn een belangrijke speler in het Vlaamse innovatielandschap. Ze moeten dan ook over state-of-the-art infrastructuur beschikken voor praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Daarom investeert Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits 3 miljoen euro voor projecten die de onderzoeksinfrastructuur in hogescholen versterken. De steun past binnen het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Voor West-Vlaanderen gaat het om 4 projecten, samen goed voor 520.000 euro.

“De hogescholen in Vlaanderen staan mee aan de basis van belangrijke innovaties. Ze staan mee aan de basis voor het oplossen van problemen waar ook bedrijven geen oplossing voor vinden. Goede infrastructuur is dan ook nodig voor onderzoek en ontwikkeling op het vlak van duurzaamheid, zorg en gezondheid en digitalisering. De vele studenten worden zo geprikkeld om producten of concepten te bedenken  in het belang van de samenleving. We verwachten ook dat onze investeringen leiden tot onderlinge samenwerking en samenwerking met kmo’s en tot het delen van waardevolle kennis.” Hilde Crevits

Ontsluiten van kennis

Hogescholen nemen een belangrijke rol in binnen het Vlaamse innovatielandschap. Anders dan universiteiten zijn hogescholen veel meer gericht op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat het onderzoek dat ze doen ook direct toepasbaar is in bedrijven. De kennis en de expertise die ze creëren, kan kmo’s helpen met praktijkgerichte uitdagingen. Via het project Blikopener zet VLAIO in op het ontsluiten van innovatiekennis bij hogescholen en op het ondersteunen van samenwerking tussen hogescholen en bedrijven.

Oproep gericht op samenwerking

Om het onderzoek door de hogescholen te versterken, lanceerde minister Crevits in het voorjaar opnieuw een oproep voor financiële ondersteuning van nieuwe onderzoeksinfrastructuren of de verbetering van de bestaande infrastructuren. Met deze investering worden de onderzoeksmogelijkheden van hogescholen uitgebreid en wordt de onderlinge samenwerking tussen verschillende vakgroepen en kennisinstellingen gestimuleerd.

Bij de selectie van de projecten werd ook hun link met de bedrijfswereld en zorgsector in rekening genomen. De bedoeling is om onderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking en de resultaten vlot te laten doorstromen naar de bedrijfswereld en samenleving, onder meer door het gebruik van Blikopener.

Maak kennis met de 17 gesteunde projecten: van duurzaam visvoer, het bestrijden van bacteriën door virussen tot 3D-scanning

De oproep richtte zich op infrastructuren voor onderzoek dat aansluit bij de thema’s digitalisering, duurzaamheid, en zorg/gezondheid. Hieronder vind je een korte samenvatting van de 17 geselecteerde projecten, gebundeld binnen deze thema’s:

  1. Duurzaamheid
Hogeschool GentUitbreiding van het laboratorium van het onderzoekscentrum AGROFOODNATURE.
De toestellen worden ingezet in onderzoek naar hoogwaardige toepassing van voedselreststromen, de verwerking van granen en andere eiwitgewassen (zoals leguminosen) en ontwikkeling van plantaardige voeding (o.b.v. (lokaal geteelde) eiwitgewassen) en biogebaseerde materialen.
103.845,06 €
University College LimburgUitbreiding van het expertisecentrum Sustainable Resources met diverse infrastructuren.
Deze uitbreiding maakt verder onderzoek mogelijk in het gebruik van afval- en nevenstromen. Daarbij wordt, naast chemische, fysische en mechanische omzetting van deze stromen ook onderzocht welke rol fermentatieprocessen en enzymatische omzettingen kunnen spelen om biomassa en andere biologische reststromen om te zetten in waardevolle producten of secundaire grondstoffen.
202.031,79 €
Hogeschool West-VlaanderenUitbreiding van het Industrial Design Center met een nieuw Circular Solution Lab.
In het lab zullen de mogelijkheden onderzocht worden om postindustriële reststromen opnieuw in te zetten binnen de industriële productontwikkelingsactiviteiten van bedrijven.
107.423,04 €
OdiseeAankoop van infrastructuur rond nutritioneel onderzoek.
Deze aankoop gebeurt in kader van het verduurzamen van visvoer zowel in eigen projecten als in samenwerkingsverbanden met andere instellingen en/of bedrijven.
216.301,49 €
  1. Zorg/Gezondheid
Thomas More KempenUitbreiding van het Mobilab & Care.
Deze uitbreiding heeft als doel orthopedische hulpmiddelen (prothesekokers, prothesevoeten, orthesen, gewrichten van exoskeletons) te testen en te karakteriseren op een meer gestandaardiseerde en genormeerde methodologie.
Op die manier wordt de introductie van nieuwe productiemethoden ondersteund die een veel verdere personalisering van hulpmiddelen toelaten.
267.825,00 €
ArteveldehogeschoolUitbreiding van het Sim@rt oberservatielab
Dit lab zet in op Functionele Capaciteiten Evaluatie (FCE) van personen die na langere periode van arbeidsongeschiktheid terug aan het werk willen. Hierbij wordt het activerend beleid aangevuld met waardering van de capaciteiten van de werknemer.
153.892,50 €
Hogeschool GentUitbreiding van het onderzoekscentrum Health & Water Technology.
De infrastructuur ondersteunt onderzoek rond faagtherapie (aanpak waarbij virussen specifiek ziekteverwekkende bacteriën bestrijden) en alternatieve afvalwaterzuivering met productie van biomassa.Doel is om de factoren te bepalen die bij vriesdrogen van invloed zijn op de stabiliteit en de efficiëntie van de gevriesdroogde fagen. Op die manier kan een uitgebreide faagcollectie aangelegd worden die van groot belang is om patiënten effectief te kunnen helpen met deze gepersonaliseerde therapie.
199.826,00 €
University College LeuvenInrichting van een sensory lab en een immersive lab.
Beide labs zijn multidisciplinair inzetbaar in onderzoek naar voedingsproductinnovaties en gedragsonderzoek die een direct voordeel hebben op het bevorderen van de gezondheid.
136.247,86 €
AP Hogeschool AntwerpenUitbouw van de zogenoemde PrevaCube (Immersive Touring Cube).Deze Cube wordt ingezet als medium voor gezondheidspromotie en sensibilisering op grotere schaal. Dit wordt gekoppeld aan onderzoek naar de manier waarop zowel fysieke als mentale gezondheid ondersteund kan worden en gezond gedrag bevorderd kan worden bij verschillende doelpopulaties, dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier.149.200,00 €
Hogeschool West-VlaanderenAankoop van onder meer een mobiele immersive room.
Deze room is gericht op het opzetten van cross-sectorale samenwerkingen binnen de ergotherapie. Via deze infrastructuur kunnen cocreatieve trajecten opgezet worden met alle betrokken partijen (ontwikkelaars en gebruikers) in onderzoek omtrent de ontwikkeling, de implementatie en de effectiviteit van digitale applicaties binnen de ergotherapie.
123.044,00 €
Hogeschool PXLUitbouw van R&D HEALTLTH (Research & Development Health Learning Lab using Technology) van het expertisecentrum Zorginnovatie.
Het doel is het in kaart brengen en verhogen van de effectiviteit van technologie gebaseerde leer- en trainingsmethodieken én het ontwikkelen van technologische leermethodieken op basis van verworven kennis en onderzoek met de focus op de competenties van professionals op de arbeidsmarkt. De focus ligt op twee domeinen: zorgprofessionalisering en ergonomie in de bouw.
221.948,34 €
  1. Digitalisering
VIVES ZuidAankoop van 3D-scaninfrastructuur en vergroten van de verwerkings- en visualiseringsinfrastructuur binnen het expertisecentrum Smart Technology.
Via deze scaninfrastructuur wordt ingezet op de creatie van en het werken met Digital Twins, en dit zowel voor grootschalige digitalisatie (bijv. bebouwde omgeving) als kleinschalige digitalisatie (bijv. complexe werkstukken).
145.200,00 €
Thomas More Mechelen-AntwerpenUitbreiding van het Experience Lab met 3D-scanners en 3D-visualisatieapparatuur.
Via de infrastructuur worden experimenten (bijv. user testing) opgezet met proof-of-concepts van producten of diensten waar driedimensionaal ingescande objecten of omgevingen een onderdeel van vormen, en wordt onderzocht naar de wijze waarop 3D-scanning en/of 3D-visualisatie bepaalde (werk)processen kunnen optimaliseren.
250.038,13 €
Karel de Grote HogeschoolUitbouw van een AI-datalab.De ambitie van dit lab is om voldoende rekencapaciteit en opslagcapaciteit ter beschikking te hebben voor het uitvoeren van onderzoeks- en dienstverleningsprojecten binnen verschillende expertisecentra en opleidingen, waaronder het onderzoek rond data driven design en toegepaste AI.277.918,85 €
ArteveldehogeschoolUitbreiding van het bestaande Prototypinglab.Dit lab zorgt voor de maak van prototypes voor internet of things-toepassingen (IoT), onder meer gericht op de integratie van IoT in retailomgevingen.156.629,59 €
VIVES NoordUitbouw van een state-of-the-art IoT lab binnen de IoT Incubator.Binnen dit IoT lab kunnen volledige Internet of Things toepassingen ontwikkeld worden (van idee tot product) waarbij iedere stap in het ontwerp en productieproces van een geconnecteerd toestel kan geanalyseerd, bestudeerd, geoptimaliseerd worden. Hierbij ligt de focus op low-power edge systemen en communicatie met deze elektronische draadloze systemen.145.000,00 €