Midwest bouwt in samenwerking met de eerstelijnszones 3 vaccinatiecentra uit.

De opdracht is gekend: om de COVID-crisis in te dijken wil België minstens 70 % van de bevolking vaccineren. In Vlaanderen komen er 120 vaccinatiecentra om dit mogelijk te maken.
De uitbouw van die centra gebeurt in een samenwerking tussen de eerstelijnszondes en de lokale besturen. Samen hebben die afgesproken 3 vaccinatiecentra uit te bouwen in de regio Midwest.
Regionale aanpak
De lokale besturen van het werkgebied Midwest (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene), samen met Dentergem en Lendelede werken al maanden
samen om de COVID-crisis in te dijken. Ze doen aan contact- en bronopsporing, voorzien covidcoaching en werken gezamenlijk sensibiliseringscampagnes uit.
Met de vaccinatie komt een volgende fase er aan. Een fase die hopelijk definitief het virus terugdringt. Nu de hogere overheden de strategie hebben uitgetekend kan de lokale invulling volgen. De verantwoordelijkheid is toebedeeld aan de eerstelijnszones en de lokale besturen. In concreto ELZ RITS en ELZ Midden WVl en de lokale besturen, ondersteund door Midwest. Het burgemeestersoverleg van 15 januari heeft terzake de knopen doorgehakt.
Locaties
De gemeenten van de ELZ’s binnen Midwest blijven voorstander van een maximaal decentrale vaccinatie per gemeente. Zij zijn ook kandidaat om in een volgende fase deze ambitie te concretiseren. Vlaanderen heeft de randvoorwaarden uitgetekend voor de keuze van locaties: er wordt maximaal gevaccineerd op collectieve basis. Dit om redenen van logistieke haalbaarheid, nabijheid en efficiëntie. Daarenboven worden ook eisen gesteld aan de capaciteit (minstens 1 100 m²) en de bereikbaarheid (openbaar vervoer, parking).


Keuze locatie
Op basis van bovenstaande voorwaarden en argumenten wordt er gekozen voor een vaccinatiecentrum in eerste instantie in elk van de steden: Izegem (zaal ISO) en Tielt (Europahal) (ELZ RITS) en Roeselare (Expohallen) (ELZ MiddenWVl). Deze drie locaties kennen een centrale ligging, zijn vlot bereikbaar, hebben een voldoende oppervlakte en zijn voor een lange tijd
beschikbaar. Bovendien is er in de nabijheid ook telkens een ziekenhuis, wat voordelen biedt voor de logistieke ondersteuning en opvolging.
Midwest-Voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq: ‘Midwest nam reeds sinds vorig jaar het voortouw door samen de contactopsporing, sensibilisering en afgestemde maatregelen te organiseren. De meerwaarde van onze samenwerking blijkt ook nu door in consensus de grote logistieke operatie van deze vaccinatiecampagne vorm te geven, al blijft een
vaccinatie per gemeente in een volgende fase en een samenwerking met de huisartsen voor minder mobiele mensen onze concrete vraag aan de Vlaamse overheid.’
Werking
De vaccinatiecampagne is ondertussen al gestart. Eerst in de woonzorgcentra, daarna bij andere instellingen en het zorgpersoneel. Vanaf maart zouden dan grote bevolkingsgroepen kunnen langs gaan in de vaccinatiecentra conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Het is de
bedoeling dat de 3 centra in februari al kunnen proefdraaien.
Bereikbaarheid is een belangrijk element om de doelstellingen te halen. Vanuit de centra zal in een latere fase thuisvaccinatie ondersteund worden, onder de voorwaarde dat vaccins beschikbaar zijn die dit toelaten. Dit zal gebeuren in samenwerking met de reguliere actoren (bv huisartsen).
Om de bereikbaarheid van de vaccinatiecentra te verhogen worden in overleg met de sectoren (openbaar vervoer, mindermobielencentrales, taxibedrijven) oplossingen uitgewerkt voor wie minder mobiel is.
Voor de logistieke uitbouw en de operationele werking van de vaccinatiecentra, inclusief detailplanning van de vaccinatieteams, staan de lokale besturen in die een centrum op hun grondgebied herbergen.
De werking van de prikteams, de communicatie, de sensibilisering en het populatiemanagement worden in onderlinge afspraak met en in een samenwerking tussen ELZ’s en lokale besturen (Midwest) uitgewerkt. Het is net die al langer bestaande nauwe samenwerking tussen lokale
besturen en andere actoren die vertrouwen geeft dat de hele operatie zal slagen. Vanaf maandag wordt het programmamanagement operationeel.
Oproep
De werking van de centra is complex en vergt vele handen. Vrijwilligers die een handje willen toesteken zijn dan ook meer dan welkom. Ze kunnen zich aanmelden via de eerstelijnszones, de lokale besturen of de site www.helpdehelpers.be.