Luifel Pottebezemstraat in Torhout

Om de problematiek van doorgaand zwaar verkeer in de Pottebezemstraat aan te pakken, besliste het lokaal bestuur in 2019 om er een hoogtebeperking in te stellen en een luifel te plaatsen. De luifel stond niet lang ter plaatse door een aanrijding en werd kort hierna weggenomen. Enkel een tonnageverbod bleek niet te helpen. Op uitdrukkelijke vraag van de bewoners werd de luifel daarom vorige week teruggeplaatst. Ondertussen werd de luifel opnieuw afgereden, wat aantoont dat het zwaar verkeer in de straat effectief een probleem vormt en de luifel noodzakelijk blijft.

Doorgangsweg

De Pottebezemstraat wordt vaak gebruikt als doorgangsweg voor zwaar verkeer. Om het zwaar verkeer er te weren en op de R34 en de Bruggestraat te houden, werd er in 2019 een hoogtebeperking ingesteld voor voertuigen hoger dan 2,30 meter (tractors, grote bestelwagens, vrachtwagens,…) en een vrachtwagensluis geplaatst in de vorm van een luifel. Jammer genoeg stond deze luifel niet lang ter plaatse en werd er kort daarna beslist om deze weg te nemen.

Luifel

Het plaatsen van signalisatie met een tonnageverbod ter hoogte van de brug bleek onvoldoende, waardoor er na het weghalen van de luifel vragen bleven komen van de bewoners van de Pottebezemstraat om het zwaar verkeer te weren uit hun straat.

Daarom besliste het lokaal bestuur om de luifel terug te plaatsen ter hoogte van de brug. De luifel werd vorige week geplaatst door de technische dienst maar werd opnieuw afgereden, ondanks de kleurrijke uitvoering, de extra verlichting en de signalisatie nabij de brug.

Camerabewaking

Dit toont aan dat het zwaar verkeer in de straat effectief een probleem vormt en de luifel noodzakelijk blijft. De luifel wordt daarom zo snel mogelijk teruggeplaatst, samen met een camera ter hoogte van de brug. Het lokaal bestuur zal streng optreden tegen overtreders en wil hen ook de nodige sancties opleggen.

“Zwaar verkeer hoort niet thuis in de Pottebezemstraat en al zeker niet als sluipverkeer. Dit in combinatie met te hoge snelheden zorgt voor grote verkeersonveiligheid. Aangezien de signalisatie voortdurend wordt genegeerd, zien we geen andere oplossing dan het plaatsen van deze hoogtebeperking en streng op te treden tegen overtreders”, vertelt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.