Lokaal Bestuur Torhout – Stand van zaken wegenwerken bij start kerstvakantie

In Torhout wordt er op verschillende locaties hard gewerkt om het openbaar domein een upgrade te geven. Zo maken we het voor iedereen veiliger en aangenamer. Met het oog op de start van het kerstverlof, vanaf vrijdag 24 december, geven we graag een stand van zaken van de grote wegenprojecten.

Stadskernvernieuwing

De werken in het tweede deel van de Kortemarkstraat zitten in de eindfase. Deze week wordt het deel tussen de Gitsstraat en de Rijselstraat geasfalteerd. De afwerkingslaag wordt door het koude weer pas in het voorjaar van 2022 gegoten worden. Dit heeft geen impact op de bereikbaarheid, want vanaf de kerstvakantie zal de Kortemarkstraat weer toegankelijk zijn tussen de Gitsstraat en de Blekerijstraat. De centrumparking Blekerij is vanaf maandag 20 december terug bereikbaar via de Kortemarkstraat. Het stukje Kortemarkstraat tussen de Blekerijstraat en de Rijselstraat blijft tijdens de vakantie doodlopend.

In de Rijselstraat zijn de werken volop bezig. Het kruispunt van de Rijselstraat met de Kortemarkstraat wordt nog voor kerst gebetonneerd. Tijdens de kerstvakantie moet de betonverharding uitdrogen. Het resterende deel van de Rijselstraat zal nog niet afgewerkt zijn aan het begin van de vakantie. We zorgen ervoor dat de woningen en de handels- en horecazaken in de Rijselstraat vlot toegankelijk zijn tijdens de vakantie. De afwerking van de Rijselstraat en het kruispunt met de Kortemarkstraat is voorzien voor eind januari 2022.

Richting de Lichterveldestraat werden de rioleringswerken in de Zuidstraat afgerond. Momenteel voert de aannemer overkoppelingen uit. Na de kerstvakantie wordt de bovenbouw aangelegd. Tijdens de vakantie zijn de woningen en de handelszaken in dit stuk vlot bereikbaar.

In de Zuidstraat zelf, richting de Markt, zijn de archeologen druk bezig met hun opgravingen. Na de kerstvakantie start de aannemer met het plaatsen van de nieuwe riolering vanaf de Rijselstraat richting de Markt. De voetpaden blijven toegankelijk tijdens de vakantie.

Fluvius is op dit moment bezig met het herstellen van de klinkers in de Breidelstraat. Bij de start van de kerstvakantie zijn deze werken volledig afgewerkt. Na de kerstvakantie zal De Watergroep nog enkele overkoppelingen uitvoeren. Hiervoor moeten ze plaatselijk enkele putten maken.

Op de Markt zijn de werken aan de terrasconstructie volop bezig. Momenteel is de aannemer bezig met de kelderverdieping te bouwen onder de terrasconstructie. In deze kelder zullen alle technieken komen voor onder andere de aansturing van de fontein.

Op de Markt, aan de zijde met de Nieuwstraat, zullen de archeologen in januari starten met de opgravingen in de zones waar er nieuwe riolering wordt aangelegd. Na de archeologische onderzoeken start de aannemer vanaf februari 2022 met de rioleringswerken.

Noordlaan

De rijwegen in de Noordlaan tussen de Aartrijkestraat en de Industrielaan krijgen hun definitieve vorm. De zone naast de sportvelden werd geasfalteerd en kreeg de nodige markeringen.

Op donderdagavond 23 december voorzien we een verkeerswissel langs de Noordlaan.

⦁ Na deze wissel kan het verkeer, vanuit Roeselare en vanuit Brugge, op de Noordlaan tussen de Aartrijkestraat en de Industrielaan de hoofdweg gebruiken in plaats van over de ventweg te moeten rijden.
⦁ De verkeerslichten op het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat blijven in gebruik na de wissel. Komende van Brugge kan je niet afslaan richting het centrum van Torhout. Je kan wel oversteken van Aartrijke richting het centrum en omgekeerd.
⦁ Aan het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan zijn overstekende bewegingen na de wissel nog niet mogelijk. Je kan enkel rechts inrijden en rechts uitrijden van de Industrielaan op de Noordlaan.

De werken in de zijstraten van de Ambachtstraat lopen op hun einde. De rioleringswerken zitten erop en de betonverharding wordt momenteel afgewerkt.

Op het landschapspark wordt het groen aangelegd. De uitkijktoren, een volledig stalen constructie met houten bekleding, is in opbouw in het atelier. In het voorjaar van 2022 zal deze eyecatcher als één van de laatste elementen op het park geplaatst worden. De parking wordt dan ook afgewerkt.

De afwerking van het volledige project is voorzien rond Pasen 2022.

Goede Herder

De werken in de Koolskampstraat zijn volop in uitvoering.

⦁ Het eerste deel, tussen de Schavelarestraat en de Tulpenstraat, is volledige toegankelijk. Op bepaalde plaatsen wordt het voetpad nog afgewerkt.
⦁ Tussen de Tulpenstraat en de Hennestraat werd de riolering en de persleiding aangelegd. Tijdens het kerstverlof wordt de werfzone in de Koolskampstraat volledig toegankelijk gemaakt in minderhindersteenslag. Na de vakantie wordt er gestart met de aanleg van de bovenbouw.
⦁ In het derde deel van de Koolskampstraat worden de grachten en kopmuren uitgewerkt. Er wordt zoveel als mogelijk van de grachten en kopmuren afgewerkt tegen de start van het kerstverlof. De bovenbouw wordt aangelegd van zodra de onderlaag asfalt er ligt in het tweede deel van de Koolskampstraat.

In de Koddaardstraat wordt er hard gewerkt om de onderlaag asfalt nog voor het kerstverlof te gieten. Hiervoor is het wel belangrijk dat de fundering droog staat. De bovenlaag asfalt wordt gegoten in het voorjaar 2022, van zodra dit mogelijk is. De voetpaden en bermen worden zoveel als mogelijk afgewerkt tegen de start van het kerstverlof. Tijdens de vakantie zijn de woningen en opritten in de Koddaardstraat vlot bereikbaar.

Rond april 2022 voorzien we om het volledige project Parkstraat-Bollestraat af te werken.

Rozeveldstraat

De werken aan het nieuwe dubbelrichtingsfietspad in de Rozeveldstraat vlotten zeer goed sinds de start van de werken in augustus. Jammer genoeg gooide het regenweer van de voorbije weken roet in het eten.

De rijweg is reeds voorzien van de onderlaag asfalt. Ook de opritten werden afgewerkt. Een deel van het fietspad en de bermen konden door het slechte weer nog niet afgewerkt worden. De toplaag asfalt zal hierdoor pas na de winter aangelegd kunnen worden.

Door de zachte bermen en het onafgewerkte fietspad – en om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen – worden de rijweg en het fietspad nog niet opengesteld voor het verkeer.

Het einde van de werken in de Rozeveldstraat is voorzien voor begin maart 2022.

Spoor 3: fietspad, fietstunnel en fietsersbrug

Na het plaatsen van de fietstunnel en het aanleggen van de toegangshellingen wordt nu vooral ingezet op de aanleg van de fietsbrug ter hoogte van de Tinnenburgstraat. De afgelopen weken zijn de nodige voorbereidingen getroffen om na Nieuwjaar, en bij droog weer, de fietsbrug te monteren. Ook de hellingen langs de tunnel zullen kort na Nieuwjaar aangelegd worden. Om deze werken vlot en veilig uit te voeren, zal er opnieuw tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd moeten worden in de Tinnenburgstraat.

Het fietspad tussen de Lichterveldestraat en de Schavelarestraat werd voor een groot deel uitgevoerd. Het slechte weer van de voorbije weken heeft ook op deze werf voor de nodige vertragingen gezorgd. Momenteel wordt
gekeken om de onderlaag asfalt aan te leggen voor het kerstverlof, ook hier zijn we sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Na het kerstverlof wordt ook hier verder gewerkt om het fietspad aan te sluiten op de Lichterveldestraat en op de Tuinstraat.

De onderdoorgang aan de Tuinstraat en het fietspad tussen de Lichterveldestraat en de Schavelarestraat zal je kunnen gebruiken vanaf eind april 2022.