Lokaal Bestuur Torhout lanceert een sociale noodlijn

Vanaf dinsdag 17.03.2020 lanceert het Lokaal Bestuur Torhout een ‘sociale noodlijn’. Mensen met een beperkt netwerk kunnen er terecht om te horen hoe ze geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld door het inschakelen van vrijwilligers, doen van boodschappen, het leveren van maaltijden aan huis, of voor een geruststellende babbel.

In het kader van het inperken van het coronavirus, worden heel wat diensten en organisaties gesloten. Voor de meest kwetsbare inwoners van onze stad zijn dit vaak heel cruciale diensten, denk maar aan het open restaurant van ons rusthuis of het dagverzorgingscentrum.
Verkeer je door de coronamaatregelen zelf in een sociale noodsituatie, of heb je een buur, een vriend, een kennis … die geen sociaal netwerk heeft, contacteer dan de ‘sociale noodlijn’. Het nummer 050 89 36 53 zal vanaf dinsdag 17.03.2020 zeven dagen op zeven bemand zijn, telkens tussen 9.00 en 18.00 uur.

Boodschappen en maaltijden aan huis
Voor mensen die tot de risicogroep behoren, minder mobiel of ziek zijn en in hun eigen sociaal netwerk geen oplossing hebben, kan de sociale noodlijn beroep doen op tal van vrijwilligers om bv. boodschappen te doen (uiteraard beperkt tot basismiddelen), een babbel te bieden… Ook wordt er samen met een maatschappelijk assistent nagegaan of je in aanmerking komt voor maaltijden aan huis.

Angst en onzekerheid
Het coronavirus zorgt bij ieder van ons voor heel wat vragen en onzekerheden. De sociale noodlijn wil ook beschikbaar zijn voor mensen die gewoon nood hebben aan een babbel. Ouderen behoren tot de risicogroep voor besmetting met het coronavirus, dus zij moeten (fysiek) contact met andere mensen zo veel mogelijk vermijden. Sociaal isolement is dus een reëel gevaar voor veel mensen.
Ook zullen we proactief te werk gaan. Mensen die gekend zijn via het open restaurant of het dagverzorgingscentrum, zullen vanuit de sociale noodlijn opgebeld worden om te horen of er hulp kan geboden worden.

Wil je zelf helpen?
Wil je zelf een steentje bijdragen? Mail naar vrijwilligers@torhout.be

Meer info
Sociaal Huis Torhout
050 22 12 33