Lichterveldestraat in Kortemark krijgt een make-over


In samenwerking met rioolbeheerders Aquafin en Fluvius en de provincie West-Vlaanderen plant Kortemark ingrijpende werken aan de Lichterveldestraat. Er komt gescheiden riolering en het wegdek wordt heraangelegd. Er is ook extra aandacht voor de kwetsbare weggebruiker, met onder andere de aanleg van een volwaardig fietspad.
De Lichterveldestraat in Kortemark wordt binnenkort heraangelegd. Een precieze timing van de start van de werken kan momenteel nog niet gegeven worden, maar de eerste voorbereidende stappen zijn alvast gezet. Een infoavond voor de bewoners was daar dinsdagavond één van. Door de coronamaatregelen moest die noodgedwongen online georganiseerd worden.
De straat krijgt in de toekomst een gescheiden rioolstelsel. Daarvoor zal een afkoppelingsdeskundige van de rioolbeheerders bij alle betrokken panden langsgaan. Samen met de eigenaar zoekt die naar de meest economische oplossing.
Na de aanleg van de rioolbuizen moet het wegdek opnieuw aangelegd worden. Het ideale moment dus om aanpassingen te doen waar nodig en waar mogelijk. Kortemark kan voor de aanleg van een veilige fietsverbinding voor de volle 100 procent rekenen op subsidies van de Provincie West-Vlaanderen en het Fietsfonds.
Voor het volledige traject van de Lichterveldestraat werd in het bijzonder aandacht besteed aan de kwetsbare weggebruiker. Zo moet het voetpad overal minstens anderhalve meter breed zijn en moeten fietsers veilig de verbinding kunnen maken tussen Markt en Staatsbaan. In het ontwerp is er ook extra aandacht voor de kruispunten met de Tuinwijk, de Vijfhoekstraat en de Spanjaardstraat.
Eens het aanbestedingsdossier op de verschillende niveaus goedgekeurd en de omgevingsvergunning toegekend, kan Kortemark een aannemer aanstellen. Dan volgt er ook een tweede infoavond met de bewoners en de aannemer, vooraleer de werken starten.