Lichtervelde : vaste route voor het fietsexamen

Met het fietsexamen wordt jaarlijks de fietsvaardigheid van de zesdejaars van de lagere
scholen geëvalueerd. In Lichtervelde is er nu – vanuit Lichtervelde Fietst – een traject dat
aangeduid zal worden met permanente borden. Dit traject zal ook terug te vinden zijn op
de gemeentelijk website met de nodige aandachtspunten.
Tijdens het fietsexamen – dat plaatsvindt op 19 maart – zal de politie in samenwerking
met leden van het ouderportaal(Huis van het Kind) & leerkrachten aanwezig zijn aan de
verschillende controlepunten. Op het traject zijn er vijftien controlepunten waar de
examinator algemene aspecten zoals stuurvaardigheid, rechts rijden, beide handen aan
het stuur of aandacht voor het verkeer evalueert.
Ouders en/of grootouders hebben nu de mogelijkheid om met de kinderen te oefenen
voor het fietsexamen of bijkomend het traject te gebruiken als oefening als ze niet
slaagden.