Lichtervelde : Tanya tvv infopunt dementie

Begin januari 2017 ging de toneeldroom van Herman Becue [Lichtervelde] in vervulling.  Passie voor het toneel enerzijds  en  sociaal engagement anderzijds kwamen samen in de oprichting van het  theaterproject SPERANZA [Italiaans voor ‘HOOP’].

In de veelheid van de dagelijkse berichtgeving komt ‘het goede in de samenleving’ nauwelijks in beeld terwijl in elk dorpje, in elke gemeente of elke stad onnoemelijk veel mensen zich  enthousiast en met overtuiging voor uiterst zinvolle projecten – dichtbij of verderaf – inzetten. Velen van hen zien zich genoodzaakt om telkens maar weer vindingrijk te zijn om aan de nodige financiële middelen te geraken… maar ze geven niet op… gelukkig maar… God zij dank!

Het rondreizend theatergezelschap engageert zich ‘met veel goesting’ voor élk van die ‘goede doelen’ door het wondermooie toneelstuk ‘Tanya’ van Eddy Van Ginckel nagenoeg gratis op te voeren zodat een maximum aan opbrengst naar die goede doelen kan gaan.

TANYA

Zij werkt op een bank, hij slaapt op een bank in het park. Een toevallige ontmoeting van een vrouw en een clochard tijdens de middagpauze. Aanvankelijk klikt het absoluut niet tussen hen: hij ziet haar als een indringster die zomaar zijn ligplaats inpalmt en in haar ogen is hij een ongemanierde viezerik,  hij stinkt en zuipt…  Naarmate de ontmoetingen mekaar opvolgen, groeit er tussen hen… misschien… helaas … ondanks… Kortom… TANYA zal iedereen aanspreken!

GOED DOEL: INFOPUNT DEMENTIE

Het Sociaal Huis koos als goed doel het recent opgerichte Infopunt Dementie. Dit is een initiatief van Woonzorgcentrum ’t Hof en Lokaal dienstencentrum De Ploeg in samenwerking met het Regionaal Expertisecentrum Sophia.

Het infopunt werd opgestart in maart 2018 en heeft als doel: personen met dementie en hun mantelzorgers op een laagdrempelige manier te ondersteunen door informatie en advies te verstrekken en desgevallend door te verwijzen.

Daarnaast kan je er ook brochures, boeken en films ontlenen uit onze dementiekoffer. Wij beschikken zelfs over boeken die het begrip “dementie” duidelijk maken bij kinderen.

Maandelijks ben je als mantelzorger ook welkom in het mantelzorgcafé in De Ploeg. Naast een informatief deel is vooral het contact met andere mantelzorgers zinvol.

En elke 2e donderdag kan je komen meezingen met het contactkoor. Een contactkoor bestaat uit personen met dementie die samen met familie, mantelzorgers en sympathisanten liedjes zingen. Het is in de eerste plaats een sociaal gebeuren. Door samen te zingen worden mensen met dementie uit hun isolement gehaald en krijgen zij opnieuw contact met hun naaste familie.

Op zondag 24 juni wordt het stuk Tanya een laatste maal opgevoerd in Lokaal dienstencentrum De Ploeg om 14u. Toegang bedraagt € 8 en de opbrengst gaat integraal naar de verdere uitbouw van het infopunt dementie.

Kaarten zijn te verkrijgen aan de balie van De Ploeg, Statiestraat 80 8810 Lichtervelde.

Wie meer info wenst over het infopunt dementie, kan contact opnemen met Annick Van Iseghem (051/70 84 78) of Els Denolf (051/70 84 76).