Lichtervelde : sloopwerken bedrijfsgebouwen site Denys gestart

Voor het OCMW Lichtervelde blijft de zorg voor ouderen een topprioriteit.
Om de zorg- en woonfunctie voor ouderen te vrijwaren naar de toekomst werd in april 2017 de aanpalende site van de familie Denys aangekocht. Hiermee beschikt het OCMW over de mogelijkheid om de huidige woonzorgsite op de hoek van de Statiestraat en de Dr. Roelenslaan uit te breiden. In eerste instantie wordt gedacht aan de uitbreiding van de opvangcapaciteit in het Woonzorgcentrum en de oprichting van een dagverzorgingscentrum. Daarnaast biedt de site nog mogelijkheden, zoals de uitbreiding van het Lokaal Dienstencentrum, de oprichting van een kinderopvang of zelf de verhuis van de bibliotheek.
Het is duidelijk dat dit project een centrale plaats zal innemen in het meerjarenplan 2020 – 2025 waaraan momenteel volop gewerkt wordt.
Momenteel worden de sloopwerken van de bedrijfsgebouwen uitgevoerd. In de week van 18 maart 2019 starten de effectieve afbraakwerken. Deze opdracht werd toevertrouwd aan de firma Vacomet uit Roeselare.
Na de sloop komt er op het vrijgekomen terrein een tijdelijke parking voor personeel en bezoekers van de woonzorgsite, tot er kan gestart worden met de uitbreiding van de site. De werken voor de aanleg van de tijdelijke parking werden gegund aan de firma Penninck, eveneens uit Roeselare.